ARCHIV - Autosalon Horšovský Týn, okres Domažlice 20170478DD

Budova autosalonu ve velmi dobrém stavu s pravidelnou údržbou a s pozemky, tvořícími úzký zatravněný pás mezi zpevněnou plochou a komunikací.

Forma prodeje
Dražba
Typ
Nemovitost
Vyvolávací cena
3.833.735 Kč
Dražební jistota
800.000 Kč
Datum a čas zahájení
30.1.2018 v 09:30:00
Datum a čas ukončení
30.1.2018 v 10:30:00
Odhadní cena
3.022.485 Kč
Místo konání
www.prokonzulta.cz
Datum prohlídek
16.1.2018 v 15:00
23.1.2018 v 15:00
Místo konání prohlídky
Na Přeložce 289, Horšovský Týn

Lokalita

Na Přeložce 289, Horšovský Týn

zobrazit celou mapu »

Kontaktní osoba

Mgr. Klára Odehnalová

608718040
Napište nám:
odehnalova@prokonzulta.cz


Zprávy

Dražba byla ukončena
30.1.2018 10:30:00.00licitátor
Dražba byla ukončena. Vydražitelem se nestal nikdo. Nebylo učiněno ani nejnižší podání.
30.1.2018 09:30:00.00licitátor
Dobrý den,
Vítám vás na elektronické dražbě dobrovolné Autosalon Horšovský Týn, okres Domažlice, kterou tímto zahajuji a pokračuji vyvoláním:

Dražebník:
dražební společnost PROKONZULTA, a.s., IČ 26307367, se sídlem Křenová 299/26, 602 00 Brno
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Brně, sp.zn. B 7673

Navrhovatel:
1. Brátová a Krejčí, v.o.s. 2. Ing. Antonín Diviš

Termín dražby:
Zahájení: 30.1.2018 09:30
Ukončení: 30.1.2018 10:30

Označení a specifikace předmětu dražby:

Předmětem elektronické dražby je soubor věci nemovitých:

- stavba - Velké Předměstí, č.p. 289, způsob využití - tech.vyb, stojí na parcele  č. 2302/10, LV 1191 - pozemek jiného vlastníka

vše zapsáno v katastru nemovitostí u Katastrálního úřadu pro Plzeňský kraj se sídlem v Plzni, KP Domažlice, pro obec a k.ú. Horšovský Týn, na LV č. 1686

a dále:

- pozemek p.č. 630/2 - zahrada, evidovaná výměra 20 m2, způsob ochrany - zemědělský půdní fond

- pozemek p.č. 630/3 - zahrada, evidovaná výměra 18 m2, způsob ochrany - zemědělský půdní fond

- pozemek p.č. 2302/10 - zastavěná plocha a nádvoří, evidovaná výměra 287 m2

              Na pozemku stojí stavba: Velké Předměstí, č.p. 289, tech.vyb, LV 1686 - stavba jiného vlastníka

vše zapsáno v katastru nemovitostí u Katastrálního úřadu pro Plzeňský kraj se sídlem v Plzni, KP Domažlice, pro obec a k.ú. Horšovský Týn, na LV č. 1191.Odhad ceny předmětu dražby: 3.022.485,- Kč
Cena byla zjištěna znalcem XP invest, s. r. o., znalecký posudek číslo 4804-1161/2017 ze dne 22.9.2017.

Nejnižší podání: 3.833.735,- Kč
Minimální příhoz: 20.000,- Kč
Dražební jistota: 800.000,- Kč

Zástavní práva, věcná břemena a další závazky váznoucí na předmětu dražby:

Na předmětu elektronické dražby váznou věcná břemena a to:

- věcné břemeno užívání spočívající v právu parkování až 20-ti vozidel oprávněného pro Stavbu: Velké Předměstí, č.p. 289 k parcelám p.č. 2655/17, 2655/18 na základě smlouvy kupní, o zřízení věcného břemene - úplatná. Právní účinky vkladu práva ke dni 11.05.2009, zn.V-1325/2009-401

- věcné břemeno chůze a jízdy spočívající v právu parkování až 20-ti vozidel oprávněného pro Stavba: Velké Předměstí, č.p. 289 k parcelám č. 2302/1, 2655/15, 2655/16, 2655/17, 2655/18, 2655/20., na základě smlouvy kupní, o zřízení věcného břemene - úplatná. Právní účinky vkladu práva ke dni 11.05.2009, zn. V-1325/2009-401

- věcné břemeno užívání spočívající v právu parkování až 20-ti vozidel oprávněného pro parcelu č. 2302/10 k parcelám č. 2655/17, 2655/18 na základě smlouvy kupní, o zřízení věcného břemene - úplatná. Právní účinky vkladu práva ke dni 11.05.2009, zn.V-1325/2009-401

- věcné břemeno chůze a jízdy spočívající v právu parkování až 20-ti vozidel oprávněného pro parcelu č. 2302/10 k parcelám č. 2302/1, 2655/15, 2655/16, 2655/17, 2655/18, 2655/20, na základě smlouvy kupní, o zřízení věcného břemene - úplatná. Právní účinky vkladu práva ke dni 11.05.2009, zn. V-1325/2009-401.

 

Navrhovatelé prohlašují, že:

- předmět dražby je v současné době  užíván.

- na předmětu dražby a) je uzavřena nájemní smlouva s AUTO Tomáš K, s.r.o., IČ  29116082 s výpovědní lhůtou 12 měsíců.

- na předmětu dražby b) je uzavřena nájemní smlouva s AUTO Tomáš K, s.r.o. a společností Brátová a Krejčí, v.o.s., výpovědní lhůta není ve smlouvě výslovně sjednána.

- předmět dražby a)je pojištěn u společnosti Česká pojišťovna, a.s.,

- předmět dražby b)není pojištěn.Veškeré podmínky a informace o dražbě naleznete v dražební vyhlášce.

Veškeré informace o používání dražebního systému naleznete v průvodci pro účast v elektronických dražbách.

Tímto vyzývám účastníky dražby, aby učinili alespoň nejnižší podání!