Tato nabídka již skončila
Pokračujte výběrem v jiné kategorii.

ARCHIV - Budova Loučky nad Odrou, okres Nový Jičín 20180091DD

Zemědělská stavba na pozemku jiného vlastníka parc.č. 280/2 - samostatný zděný patrový objekt nepravidelného půdorysu, nepodsklepený, se 2 NP a půdou pod sedlovou střechou.

Forma prodeje
Dražba
Typ
Nemovitost
Stav
Vydraženo
Cena vydražení
750.000 Kč
Vyvolávací cena
750.000 Kč
Dražební jistota
170.000 Kč
Datum a čas ukončení
16.10.2018 v 10:30:11
Odhadní cena
1.500.000 Kč
Místo konání
www.prokonzulta.cz
Datum prohlídek
2.10.2018 ve 14:00
9.10.2018 ve 14:00
Místo konání prohlídky
Loučky 273, Odry

Lokalita

Loučky 273, Odry

zobrazit celou mapu »

Kontaktní osoba

Mgr. Klára Odehnalová

608718040
Napište nám:
odehnalova@prokonzulta.cz


Zprávy

Dražba byla ukončena
16.10.2018 10:30:11.17licitátor
Tímto uděluji příklep ve výši 750.000 Kč pro účastníka dražby 19863168
16.10.2018 10:30:00.42licitátor
Podání ve výši 750.000 Kč učiněné účastníkem dražby 19863168 POTŘETÍ!
16.10.2018 10:29:00.42licitátor
Neučiní-li někdo z přítomných účastníků dražby podání vyšší, než bylo podání naposled učiněné účastníkem 19863168, udělím mu příklep.
16.10.2018 10:28:00.42licitátor
Podání ve výši 750.000 Kč učiněné účastníkem dražby 19863168 PODRUHÉ!
16.10.2018 10:27:00.42licitátor
Podání ve výši 750.000 Kč učiněné účastníkem dražby 19863168 POPRVÉ!
16.10.2018 09:31:34.42Účastník 19863168 učinil podání 750.000 Kč
16.10.2018 09:30:00.00licitátor
Dobrý den,
Vítám vás na elektronické dražbě dobrovolné Budova Loučky nad Odrou, okres Nový Jičín, kterou tímto zahajuji a pokračuji vyvoláním:

Dražebník:
PROKONZULTA, a.s., IČ 26307367, se sídlem Křenová 299/26, 602 00 Brno
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Brně, sp.zn. B 7673

Navrhovatel:
Mgr. Dagmar Cenknerová

Termín dražby:
Zahájení: 16.10.2018 09:30
Ukončení: 16.10.2018 10:30

Označení a specifikace předmětu dražby:

Předmětem elektronické dražby je soubor věcí nemovitých:

- stavba Loučky, č.p. 273, způsob využití - zem. stav, stojící na parcele č. 280/2 - LV 10002

vše zapsáno v katastru nemovitostí u Katastrálního úřadu pro Moravskoslezský kraj se sídlem v Opavě, KP Nový Jičín, pro obec  Odry a k.ú. Loučky nad Odrou, na LV č. 797.Odhad ceny předmětu dražby: 1.500.000,- Kč
Cena byla zjištěna znalcem Ing. Janem Kurovcem, znalecký posudek číslo 1109 – 24 / 2018 ze dne 30.6.2018.

Nejnižší podání: 750.000,- Kč
Minimální příhoz: 10.000,- Kč
Dražební jistota: 170.000,- Kč

Zástavní práva, věcná břemena a další závazky váznoucí na předmětu dražby:

Předmět dražby je v současné době částečně užíván.

Na části předmětu dražby je uzavřena nájemní smlouva s výpovědní lhůtou jeden měsíc.

 Veškeré podmínky a informace o dražbě naleznete v dražební vyhlášce.

Veškeré informace o používání dražebního systému naleznete v průvodci pro účast v elektronických dražbách.

Tímto vyzývám účastníky dražby, aby učinili alespoň nejnižší podání!