Tato nabídka již skončila
Pokračujte výběrem v jiné kategorii.

ARCHIV - Byt 1kk Praha-Sedlec, ul. Kamýcká 20190180ND

Jedná se o bytovou jednotku 1+kk - předsíň, koupelna s WC, obývací pokoj s kuchyňským koutem. Podlahová plocha činí 47 m2.

Forma prodeje
Dražba
Typ
Nemovitost
Stav
Vydraženo
Cena vydražení
3.260.000 Kč
Vyvolávací cena
2.900.000 Kč
Dražební jistota
750.000 Kč
Datum a čas ukončení
16.7.2019 v 10:40:54
Odhadní cena
3.800.000 Kč
Místo konání
www.prokonzulta.cz
Datum prohlídek
19.6.2019 v 16:00
20.6.2019 v 10:00
Místo konání prohlídky
ulice Kamýcká 243/4, Praha

Lokalita

ulice Kamýcká 243/4, Praha

zobrazit celou mapu »

Kontaktní osoba

Mgr. Klára Odehnalová

608718040
Napište nám:
odehnalova@prokonzulta.cz


Zprávy

Dražba byla ukončena
16.7.2019 10:40:54.44licitátor
Tímto uděluji příklep ve výši 3.260.000 Kč pro účastníka dražby 27559872
16.7.2019 10:40:39.05licitátor
Podání ve výši 3.260.000 Kč učiněné účastníkem dražby 27559872 POTŘETÍ!
16.7.2019 10:39:39.05licitátor
Neučiní-li někdo z přítomných účastníků dražby podání vyšší, než bylo podání naposled učiněné účastníkem 27559872, udělím mu příklep.
16.7.2019 10:38:39.05licitátor
Podání ve výši 3.260.000 Kč učiněné účastníkem dražby 27559872 PODRUHÉ!
16.7.2019 10:37:39.05licitátor
Podání ve výši 3.260.000 Kč učiněné účastníkem dražby 27559872 POPRVÉ!
16.7.2019 10:35:39.05Účastník 27559872 učinil podání 3.260.000 Kč
16.7.2019 10:35:30.44licitátor
Podání ve výši 3.250.000 Kč učiněné účastníkem dražby 21142928 POPRVÉ!
16.7.2019 10:33:30.44Účastník 21142928 učinil podání 3.250.000 Kč
16.7.2019 10:33:18.08Účastník 27441616 učinil podání 3.240.000 Kč
16.7.2019 10:31:27.25Účastník 21142928 učinil podání 3.230.000 Kč
16.7.2019 10:31:05.49Účastník 27559872 učinil podání 3.220.000 Kč
16.7.2019 10:30:56.33licitátor
Podání ve výši 3.210.000 Kč učiněné účastníkem dražby 21142928 POPRVÉ!
16.7.2019 10:28:56.33Účastník 21142928 učinil podání 3.210.000 Kč
16.7.2019 10:27:39.19Účastník 27441616 učinil podání 3.200.000 Kč
16.7.2019 10:26:59.42Účastník 27559872 učinil podání 3.190.000 Kč
16.7.2019 10:22:28.81Účastník 21142928 učinil podání 3.180.000 Kč
16.7.2019 10:22:00.66Účastník 27559872 učinil podání 3.170.000 Kč
16.7.2019 10:15:38.55Účastník 21142928 učinil podání 3.160.000 Kč
16.7.2019 10:12:33.92Účastník 27441616 učinil podání 3.150.000 Kč
16.7.2019 10:11:44.05Účastník 27559872 učinil podání 3.110.000 Kč
16.7.2019 10:04:49.50Účastník 18808928 učinil podání 3.100.000 Kč
16.7.2019 10:02:06.57Účastník 286304 učinil podání 3.060.000 Kč
16.7.2019 10:01:24.03Účastník 27441616 učinil podání 3.050.000 Kč
16.7.2019 10:00:49.30Účastník 286304 učinil podání 2.990.000 Kč
16.7.2019 10:00:33.71Účastník 27441616 učinil podání 2.970.000 Kč
16.7.2019 09:56:53.94Účastník 286304 učinil podání 2.950.000 Kč
16.7.2019 09:53:01.01Účastník 18808928 učinil podání 2.930.000 Kč
16.7.2019 09:46:09.78Účastník 2495824 učinil podání 2.920.000 Kč
16.7.2019 09:38:03.74Účastník 27559872 učinil podání 2.910.000 Kč
16.7.2019 09:36:01.51Účastník 286304 učinil podání 2.900.000 Kč
16.7.2019 09:30:00.00licitátor
Dobrý den,
Vítám vás na elektronické dražbě nedobrovolné Byt 1kk Praha-Sedlec, ul. Kamýcká, kterou tímto zahajuji a pokračuji vyvoláním:

Dražebník:
PROKONZULTA, a.s., IČ 26307367, se sídlem Křenová 299/26, 602 00 Brno
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Brně, sp.zn. B 7673

Navrhovatel:
MIDESTA, s.r.o.

Termín dražby:
Zahájení: 16.7.2019 09:30
Ukončení: 16.7.2019 10:30

Označení a specifikace předmětu dražby:

Předmětem nedobrovolné dražby je soubor věcí nemovitých:

- jednotka č. 243/114, způsob využití byt, zapsáno na LV 613, vymezeno v:

              BUDOVA: Sedlec, č.p. 243, 244, 245, 246, 247, byt.dům, LV 428, stojící na parcele 181/16, LV 428
                                                                                                                                       181/17, LV 428
                                                                                                                                       181/18, LV 428
                                                                                                                                       181/19, LV 428
                                                                                                                                       181/20, LV 428

              PARCELA: 181/1, ostatní plocha, způsob využití - jiná plocha, evidovaná výměra 7.760 m2

                               181/16, zastavěná plocha a nádvoří, evidovaná výměra 323 m2

                               181/17, zastavěná plocha a nádvoří, evidovaná výměra 334 m2

                               181/18, zastavěná plocha a nádvoří, evidovaná výměra 406 m2

                               181/19, zastavěná plocha a nádvoří, evidovaná výměra 313 m2

                               181/20, zastavěná plocha a nádvoří, evidovaná výměra 456 m2

- spoluvlastnický podíl ve výši 463/64744 na společných částech budovy Sedlec, č.p. 243, 244, 245, 246, 247, byt. dům stojící na pozemcích p.č. 181/16, 181/17, 181/18, 181/19, 181/20, budova Sedlec, č.p. 243, 244, 245, 246, 247, zapsána na LV  428

- spoluvlastnický podíl ve výši 463/64744 na pozemku p.č. 181/1 - ostatní plocha, způsob využití - jiná plocha, evidovaná výměra 7.760 m2, zapsáno na LV 428

- spoluvlastnický podíl ve výši 463/64744 na pozemku p.č. 181/16 - zastavěná plocha a nádvoří, evidovaná výměra 323 m2, na pozemku stojí stavba: Sedlec, č.p. 243, 244, 245, 246, 247, byt. dům, zapsáno na LV 428

- spoluvlastnický podíl ve výši 463/64744 na pozemku p.č. 181/17 - zastavěná plocha a nádvoří, evidovaná výměra 334 m2, na pozemku stojí stavba: Sedlec, č.p. 243, 244, 245, 246, 247, byt. dům, zapsáno na LV 428

- spoluvlastnický podíl ve výši 463/64744 na pozemku p.č. 181/18 - zastavěná plocha a nádvoří, evidovaná výměra 406 m2, na pozemku stojí stavba: Sedlec, č.p. 243, 244, 245, 246, 247, byt. dům, zapsáno na LV 428

- spoluvlastnický podíl ve výši 463/64744 na pozemku p.č. 181/19 - zastavěná plocha a nádvoří, evidovaná výměra 313 m2, na pozemku stojí stavba: Sedlec, č.p. 243, 244, 245, 246, 247, byt. dům, zapsáno na LV 428

- spoluvlastnický podíl ve výši 463/64744 na pozemku p.č. 181/20 - zastavěná plocha a nádvoří, evidovaná výměra 456 m2, na pozemku stojí stavba: Sedlec, č.p. 243, 244, 245, 246, 247, byt. dům, zapsáno na LV 428

vše zapsáno v katastru nemovitostí u Katastrálního úřadu pro hlavní město Prahu se sídlem v Praze, KP Praha, pro obec  Praha a k.ú. Sedlec, na LV č. 613, 428.Odhad ceny předmětu dražby: 3.800.000,- Kč
Cena byla zjištěna znalcem XP invest, s. r. o., znalecký posudek číslo 8156-620/2019 ze dne 25.3.2019.

Nejnižší podání: 2.900.000,- Kč
Minimální příhoz: 10.000,- Kč
Dražební jistota: 750.000,- Kč

Zástavní práva, věcná břemena a další závazky váznoucí na předmětu dražby:

Na předmětu nedobrovolné dražby vázne věcné břemeno - právo umístit, provozovat a užívat kabelové vedení na pozemku parc.  č. 181/1 a právo volného vstupu spočívající v právu chůze a jízdy za účelem zajištění provozu, oprav a údržby kabelového vedení dle čl. III. smlouvy o zřízení věcného břemene, GP č. 385-223/2006 pro PREdistribuce, a.s., Svornosti 3199/19a, Smíchov, 15000 Praha 5, IČO: 27376516 s povinností k jednotce č. 243/114 na základě smlouvy o zřízení věcného břemene - bezúplatná ze dne 23.10.2006. Právní účinky vkladu práva ke dni 30.10.2006, zn. V-48743/2006-101

a dále věcné břemeno - umístění stavby PZ, s právem vstupu na pozemek parc. č. 181/1 za účelem provozu, nutných oprav, údržby, rekonstrukce a kontroly PZ dle čl. III. smlouvy o zřízení věcného břemene, GP č. 390-194/2006 pro Pražská plynárenská Distribuce, a.s., člen koncernu Pražská plynárenská, a.s., U plynárny 500/44, Michle, 14000 Praha 4, IČO: 27403505 s povinností k bytové jednotce č. 243/114, na základě smlouvy o zřízení věcného břemene - úplatná ze dne 26.10.2006. Právní účinky vkladu práva ke dni 30.10.2006, zn. V-48742/2006-101.

Navrhovateli není známo, zda je předmět dražby v současné době užíván.

Navrhovateli není známo, zda je na předmět dražby v současné době uzavřena nájemní smlouva.Veškeré podmínky a informace o dražbě naleznete v dražební vyhlášce.

Veškeré informace o používání dražebního systému naleznete v průvodci pro účast v elektronických dražbách.

Tímto vyzývám účastníky dražby, aby učinili alespoň nejnižší podání!