Tato nabídka již skončila
Pokračujte výběrem v jiné kategorii.

Byt 2+kk Vrchlabí, ul. Zámecká (2/11) 20200148ND

Krásný byt  ve zrekonstruované renesanční budově v historickém jádru města Vrchlabí.

Forma prodeje
Dražba
Číslo účtu
4211122495/6800
Stav
Vydraženo
Cena vydražení
4.082.000 Kč
Vyvolávací cena
2.705.600 Kč
Dražební jistota
270.000 Kč
Datum a čas ukončení
16.7.2020 v 10:30:02
Odhadní cena
3.382.000 Kč
Místo konání
www.prokonzulta.cz
Datum prohlídek
23.6.2020 ve 13:00
30.6.2020 ve 13:00
Místo konání prohlídky
Zámecká 2, Vrchlabí

Lokalita

Zámecká 2, Vrchlabí

zobrazit celou mapu »

Kontaktní osoba

Eva Jeřábková

+420 603 434 536
Napište nám:
jerabkova@prokonzulta.cz


Zprávy

Dražba byla ukončena
16.7.2020 10:30:02.31licitátor
Tímto uděluji příklep ve výši 4.082.000 Kč pro účastníka dražby 41712075
16.7.2020 10:29:44.94licitátor
Podání ve výši 4.082.000 Kč učiněné účastníkem dražby 41712075 POTŘETÍ!
16.7.2020 10:28:44.94licitátor
Neučiní-li někdo z přítomných účastníků dražby podání vyšší, než bylo podání naposled učiněné účastníkem 41712075, udělím mu příklep.
16.7.2020 10:27:44.94licitátor
Podání ve výši 4.082.000 Kč učiněné účastníkem dražby 41712075 PODRUHÉ!
16.7.2020 10:26:44.94licitátor
Podání ve výši 4.082.000 Kč učiněné účastníkem dražby 41712075 POPRVÉ!
16.7.2020 10:24:44.94Účastník 41712075 učinil podání 4.082.000 Kč
16.7.2020 10:24:12.66licitátor
Podání ve výši 4.000.000 Kč učiněné účastníkem dražby 41091300 POPRVÉ!
16.7.2020 10:22:12.66Účastník 41091300 učinil podání 4.000.000 Kč
16.7.2020 10:20:47.85Účastník 38728350 učinil podání 3.990.000 Kč
16.7.2020 10:19:11.16Účastník 41712075 učinil podání 3.980.000 Kč
16.7.2020 10:17:50.72Účastník 38728350 učinil podání 3.960.000 Kč
16.7.2020 10:17:17.33Účastník 22674975 učinil podání 3.950.000 Kč
16.7.2020 10:16:58.00Účastník 41712075 učinil podání 3.900.000 Kč
16.7.2020 10:15:44.76Účastník 38728350 učinil podání 3.880.000 Kč
16.7.2020 10:14:42.48Účastník 41712075 učinil podání 3.870.000 Kč
16.7.2020 10:13:49.87Účastník 38728350 učinil podání 3.860.000 Kč
16.7.2020 10:12:35.37Účastník 41712075 učinil podání 3.850.000 Kč
16.7.2020 10:10:41.01Účastník 38728350 učinil podání 3.810.000 Kč
16.7.2020 10:09:02.20Účastník 22674975 učinil podání 3.800.000 Kč
16.7.2020 10:05:08.26Účastník 41712075 učinil podání 3.750.000 Kč
16.7.2020 10:00:55.96Účastník 38728350 učinil podání 3.730.000 Kč
16.7.2020 09:56:10.84Účastník 41712075 učinil podání 3.720.000 Kč
16.7.2020 09:55:17.52Účastník 38728350 učinil podání 3.710.000 Kč
16.7.2020 09:48:41.85Účastník 41712075 učinil podání 3.700.000 Kč
16.7.2020 09:45:51.86Účastník 38728350 učinil podání 3.660.000 Kč
16.7.2020 09:44:04.64Účastník 41712075 učinil podání 3.650.000 Kč
16.7.2020 09:43:27.48Účastník 22674975 učinil podání 3.600.000 Kč
16.7.2020 09:43:02.64Účastník 38728350 učinil podání 3.560.000 Kč
16.7.2020 09:41:52.39Účastník 41712075 učinil podání 3.550.000 Kč
16.7.2020 09:40:32.76Účastník 22674975 učinil podání 3.500.000 Kč
16.7.2020 09:40:21.43Účastník 38728350 učinil podání 3.400.000 Kč
16.7.2020 09:39:43.36Účastník 41712075 učinil podání 3.382.000 Kč
16.7.2020 09:39:02.73Účastník 22674975 učinil podání 3.300.000 Kč
16.7.2020 09:37:47.27Účastník 38728350 učinil podání 3.220.000 Kč
16.7.2020 09:34:59.69Účastník 41712075 učinil podání 3.210.000 Kč
16.7.2020 09:34:03.91Účastník 22674975 učinil podání 3.200.000 Kč
16.7.2020 09:33:14.13Účastník 38728350 učinil podání 3.090.000 Kč
16.7.2020 09:32:54.06Účastník 41712075 učinil podání 3.050.000 Kč
16.7.2020 09:31:10.65Účastník 22674975 učinil podání 3.000.000 Kč
16.7.2020 09:30:13.67Účastník 41712075 učinil podání 2.930.000 Kč
16.7.2020 09:28:28.40Účastník 38728350 učinil podání 2.920.000 Kč
16.7.2020 09:28:06.72Účastník 41712075 učinil podání 2.910.000 Kč
16.7.2020 09:27:34.68Účastník 22674975 učinil podání 2.900.000 Kč
16.7.2020 09:27:11.78Účastník 38514750 učinil podání 2.736.000 Kč
16.7.2020 09:26:24.28Účastník 38728350 učinil podání 2.726.000 Kč
16.7.2020 09:21:12.18Účastník 41712075 učinil podání 2.716.000 Kč
16.7.2020 09:20:00.00licitátor
Dobrý den,
Vítám vás na elektronické dražbě nedobrovolné Byt 2+kk Vrchlabí, ul. Zámecká (2/11), kterou tímto zahajuji a pokračuji vyvoláním:

Dražebník:
PROKONZULTA, a.s., IČ 26307367, se sídlem Křenová 299/26, 602 00 Brno
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Brně, sp.zn. B 7673

Navrhovatel:
Sberbank CZ, a.s.

Termín dražby:
Zahájení: 16.7.2020 09:20
Ukončení: 16.7.2020 10:20

Označení a specifikace předmětu dražby:

Předmětem elektronické dražby je soubor věcí nemovitých:

 

- jednotka č.2/11, způsob využití byt, D.02.8 – označeno v Prohlášení vlastníka budovy, zapsáno na LV 5007, vymezeno v:

              BUDOVA: Vrchlabí, č.p. 2, obč. vyb., LV 4890, stojící na parcele St. 4/1, LV 4890

              PARCELA: St. 4/1, zastavěná plocha a nádvoří, evidovaná výměra 676 m2

- spoluvlastnický podíl ve výši 8158/142900 na společných částech budovy Vrchlabí, č.p.2, obč.vyb. stojící na pozemku p.č. St. 4/1, budova Vrchlabí, č.p. 2 je zapsána na LV 4890, způsob ochrany nemovitá kulturní památka, pam.zóna – budova, pozemek v památkové zóně

- spoluvlastnický podíl ve výši 8158/142900  na pozemku p.č. St. 4/1 - zastavěná plocha a nádvoří, evidovaná výměra 676 m2, na pozemku stojí stavba:  Vrchlabí, č.p. 2, obč. vyb., zapsáno na LV 4890, způsob ochrany nemovitá kulturní památka, pam.zóna – budova, pozemek v památkové zóně

 

a dále

 

- jednotka č.2/49,  způsob využití jiný nebytový prostor, Sklep 9  – označeno v Prohlášení vlastníka budovy, zapsáno na LV 5007, vymezeno v:

              BUDOVA: Vrchlabí, č.p. 2, obč. vyb., LV 4890, stojící na parcele St. 4/1, LV 4890

              PARCELA: St. 4/1, zastavěná plocha a nádvoří, evidovaná výměra 676 m2

- spoluvlastnický podíl ve výši 332/142900 na společných částech budovy Vrchlabí, č.p.2, obč.vyb. stojící na pozemku p.č. St. 4/1, budova Vrchlabí, č.p. 2 je zapsána na LV 4890, způsob ochrany nemovitá kulturní památka, pam.zóna – budova, pozemek v památkové zóně

- spoluvlastnický podíl ve výši 332/142900  na pozemku p.č. St. 4/1 - zastavěná plocha a nádvoří, evidovaná výměra 676 m2, na pozemku stojí stavba:  Vrchlabí, č.p. 2, obč. vyb., zapsáno na LV 4890, způsob ochrany nemovitá kulturní památka, pam.zóna – budova, pozemek v památkové zóně

 

vše zapsáno v katastru nemovitostí u Katastrálního úřadu pro Královehradecký kraj se sídlem v Hradci Králové, KP Trutnov,  pro obec a k.ú.Vrchlabí, na LV č. 5007 a 4890.Odhad ceny předmětu dražby: 3.382.000,- Kč
Cena byla zjištěna znalcem XP invest, s. r. o., znalecký posudek číslo 10699-477/2020 ze dne 25.2.2020.

Nejnižší podání: 2.705.600,- Kč
Minimální příhoz: 10.000,- Kč
Dražební jistota: 270.000,- Kč

Zástavní práva, věcná břemena a další závazky váznoucí na předmětu dražby:

 

Část předmětu dražby – pozemek p.č. St.4/1 a budova Vrchlabí, č.p.2 je nemovitá kulturní památka. Veškeré podmínky a informace o dražbě naleznete v dražební vyhlášce.

Veškeré informace o používání dražebního systému naleznete v průvodci pro účast v elektronických dražbách.

Tímto vyzývám účastníky dražby, aby učinili alespoň nejnižší podání!