Tato nabídka již skončila
Pokračujte výběrem v jiné kategorii.

ARCHIV - Byt Chaloupky, okres Beroun 20200150DD

Forma prodeje
Dražba
Číslo účtu
4211123703/6800
Stav
Vydraženo
Cena vydražení
1.070.000 Kč
Vyvolávací cena
850.000 Kč
Dražební jistota
200.000 Kč
Datum a čas ukončení
24.6.2020 v 11:44:37
Odhadní cena
850.000 Kč
Místo konání
www.prokonzulta.cz
Datum prohlídek
1.6.2020 ve 14:30
5.6.2020 ve 14:30
Místo konání prohlídky
Neřežín 38, Chaloupky

Lokalita

Neřežín 38, Chaloupky

zobrazit celou mapu »

Kontaktní osoba

Mgr. Josef Machů

605 808 600
Napište nám:
machu@prokonzulta.cz


Zprávy

Dražba byla ukončena
24.6.2020 11:44:37.66licitátor
Tímto uděluji příklep ve výši 1.070.000 Kč pro účastníka dražby 40389173
24.6.2020 11:44:26.39licitátor
Podání ve výši 1.070.000 Kč učiněné účastníkem dražby 40389173 POTŘETÍ!
24.6.2020 11:43:26.39licitátor
Neučiní-li někdo z přítomných účastníků dražby podání vyšší, než bylo podání naposled učiněné účastníkem 40389173, udělím mu příklep.
24.6.2020 11:42:26.39licitátor
Podání ve výši 1.070.000 Kč učiněné účastníkem dražby 40389173 PODRUHÉ!
24.6.2020 11:41:26.39licitátor
Podání ve výši 1.070.000 Kč učiněné účastníkem dražby 40389173 POPRVÉ!
24.6.2020 11:39:26.39Účastník 40389173 učinil podání 1.070.000 Kč
24.6.2020 11:39:02.94Účastník 12279003 učinil podání 1.060.000 Kč
24.6.2020 11:38:38.77licitátor
Podání ve výši 1.050.000 Kč učiněné účastníkem dražby 40389173 PODRUHÉ!
24.6.2020 11:37:38.77licitátor
Podání ve výši 1.050.000 Kč učiněné účastníkem dražby 40389173 POPRVÉ!
24.6.2020 11:35:38.77Účastník 40389173 učinil podání 1.050.000 Kč
24.6.2020 11:33:43.88Účastník 7918922 učinil podání 1.040.000 Kč
24.6.2020 11:33:04.51Účastník 40389173 učinil podání 1.030.000 Kč
24.6.2020 11:31:22.27Účastník 12279003 učinil podání 1.020.000 Kč
24.6.2020 11:29:53.41Účastník 40389173 učinil podání 1.010.000 Kč
24.6.2020 11:29:19.76licitátor
Podání ve výši 1.000.000 Kč učiněné účastníkem dražby 12279003 POPRVÉ!
24.6.2020 11:27:19.76Účastník 12279003 učinil podání 1.000.000 Kč
24.6.2020 11:26:32.18Účastník 7918922 učinil podání 990.000 Kč
24.6.2020 11:26:09.97Účastník 12279003 učinil podání 980.000 Kč
24.6.2020 11:24:45.64Účastník 7918922 učinil podání 960.000 Kč
24.6.2020 11:24:01.32Účastník 12279003 učinil podání 950.000 Kč
24.6.2020 11:23:40.04Účastník 7918922 učinil podání 930.000 Kč
24.6.2020 11:23:13.37Účastník 12279003 učinil podání 920.000 Kč
24.6.2020 11:20:32.27Účastník 7918922 učinil podání 910.000 Kč
24.6.2020 11:19:53.70Účastník 12279003 učinil podání 900.000 Kč
24.6.2020 11:17:17.47Účastník 7918922 učinil podání 890.000 Kč
24.6.2020 11:07:18.92Účastník 12279003 učinil podání 880.000 Kč
24.6.2020 11:05:44.21Účastník 7918922 učinil podání 870.000 Kč
24.6.2020 10:57:42.90Účastník 12279003 učinil podání 860.000 Kč
24.6.2020 10:32:32.96Účastník 7918922 učinil podání 850.000 Kč
24.6.2020 10:30:00.00licitátor
Dobrý den,
Vítám vás na elektronické dražbě dobrovolné Byt Chaloupky, okres Beroun, kterou tímto zahajuji a pokračuji vyvoláním:

Dražebník:
PROKONZULTA, a.s., IČ 26307367, se sídlem Křenová 299/26, 602 00 Brno
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Brně, sp.zn. B 7673

Navrhovatel:
Indra-Šebesta v.o.s.

Termín dražby:
Zahájení: 24.6.2020 10:30
Ukončení: 24.6.2020 11:30

Označení a specifikace předmětu dražby:

Předmětem e-dražby je soubor věcí nemovitých

 

- jednotka č. 38/1 - způsob využití - byt, typ jednotky - byt.z. - podíl na společných částech domu a pozemku 546/2184

Vymezeno v:

              Budova: Neřežín, č.p. 38, byt.dům, LV 519

                           na parcele:    965, LV 519

              Parcela: 965 - zastavěná plocha a nádvoří, evidovaná výměra 165 m2

 

Vše zapsáno v katastru nemovitostí u Katastrálního úřadu pro Středočeský kraj, Katastrální pracoviště Beroun, pro obec a k.ú. Chaloupky, na LV č. 521 a 519.Odhad ceny předmětu dražby: 850.000,- Kč
Cena byla zjištěna znalcem XP invest, s. r. o., znalecký posudek číslo 7023-1566/2018 ze dne 1.10.2018.

Nejnižší podání: 850.000,- Kč
Minimální příhoz: 10.000,- Kč
Dražební jistota: 200.000,- Kč

Zástavní práva, věcná břemena a další závazky váznoucí na předmětu dražby:


Veškeré podmínky a informace o dražbě naleznete v dražební vyhlášce.

Veškeré informace o používání dražebního systému naleznete v průvodci pro účast v elektronických dražbách.

Tímto vyzývám účastníky dražby, aby učinili alespoň nejnižší podání!