Tato nabídka již skončila
Pokračujte výběrem v jiné kategorii.

ARCHIV - Bytový dům Jindřichovice pod Smrkem, okres Liberec 20190025DD

Jedná se o cihlový šestibytový dům, který byl postaven jako samostatný objekt o 2NP. Jednotlivé byty mají sklepní prostory o celkové výměře 195 m2, půda o výměře 200 m2. Podlahová plocha činí 406,41 m2. Podlahová plocha vč. příslušenství činí 801,41 m2.

Forma prodeje
Dražba
Typ
Nemovitost
Stav
Vydraženo
Cena vydražení
615.000 Kč
Vyvolávací cena
615.000 Kč
Dražební jistota
150.000 Kč
Datum a čas ukončení
18.6.2019 v 11:15:10
Odhadní cena
1.025.000 Kč
Místo konání
www.prokonzulta.cz
Datum prohlídek
31.5.2019 ve 14:00
7.6.2019 ve 14:00
Místo konání prohlídky
část obce Jindřichovice pod Smrkem 367, Jindřichovice pod Smrkem

Lokalita

část obce Jindřichovice pod Smrkem 367, Jindřichovice pod Smrkem

zobrazit celou mapu »

Kontaktní osoba

Mgr. Klára Odehnalová

608718040
Napište nám:
odehnalova@prokonzulta.cz


Zprávy

Dražba byla ukončena
18.6.2019 11:15:10.24licitátor
Tímto uděluji příklep ve výši 615.000 Kč pro účastníka dražby 26280414
18.6.2019 11:15:00.67licitátor
Podání ve výši 615.000 Kč učiněné účastníkem dražby 26280414 POTŘETÍ!
18.6.2019 11:14:00.67licitátor
Neučiní-li někdo z přítomných účastníků dražby podání vyšší, než bylo podání naposled učiněné účastníkem 26280414, udělím mu příklep.
18.6.2019 11:13:00.67licitátor
Podání ve výši 615.000 Kč učiněné účastníkem dražby 26280414 PODRUHÉ!
18.6.2019 11:12:00.67licitátor
Podání ve výši 615.000 Kč učiněné účastníkem dražby 26280414 POPRVÉ!
18.6.2019 09:34:30.67Účastník 26280414 učinil podání 615.000 Kč
18.6.2019 09:30:00.00licitátor
Dobrý den,
Vítám vás na elektronické dražbě dobrovolné Bytový dům Jindřichovice pod Smrkem, okres Liberec, kterou tímto zahajuji a pokračuji vyvoláním:

Dražebník:
PROKONZULTA, a.s., IČ 26307367, se sídlem Křenová 299/26, 602 00 Brno
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Brně, sp.zn. B 7673

Navrhovatel:
Indra-Šebesta v.o.s.

Termín dražby:
Zahájení: 18.6.2019 09:30
Ukončení: 18.6.2019 11:15

Označení a specifikace předmětu dražby:

Předmětem elektronické dražby je soubor věcí nemovitých:

- pozemek p.č. 401 - zastavěná plocha a nádvoří, evidovaná výměra 301 m2

             Součástí je stavba: Jindřichovice pod Smrkem, č.p. 367, byt.dům

             Stavba stojí na pozemku p.č.: 401

- pozemek p.č. 405 - zastavěná plocha a nádvoří, evidovaná výměra 45 m2

             Na pozemku stojí stavba: bez čp/če, jiná st., LV 78

vše zapsáno v katastru nemovitostí u Katastrálního úřadu pro Liberecký kraj se sídlem v Liberci, KP Frýdlant, pro obec a k.ú. Jindřichovice pod Smrkem, na LV č. 367.Odhad ceny předmětu dražby: 1.025.000,- Kč
Cena byla zjištěna znalcem XP invest, s. r. o., znalecký posudek číslo 8498-962/2019 ze dne 7.5.2019.

Nejnižší podání: 615.000,- Kč
Minimální příhoz: 5.000,- Kč
Dražební jistota: 150.000,- Kč

Zástavní práva, věcná břemena a další závazky váznoucí na předmětu dražby:

Na předmětu dražby vázne věcné břemeno chůze a jízdy v rozsahu dle ZPMZ č.406 pro parcelu č. 406 s povinností k parcele č. 1538, na základě Rozhodnutí Státního pozemkového úřadu o zřízení věcného břemene č.j. SPÚ-109219/2014 ze dne 24.06.2014. Právní moc ke dni 16.07.2014. Právní účinky zápisu ke dni 06.05.2014. Zápis proveden dne 29.07.2014, zn. Z-550/2014-532.

 

Navrhovatel prohlašuje, že

- předmět dražby  není  v současné době  užíván.

- na předmětu dražby není uzavřena nájemní smlouva.

- předmět dražby je pojištěnVeškeré podmínky a informace o dražbě naleznete v dražební vyhlášce.

Veškeré informace o používání dražebního systému naleznete v průvodci pro účast v elektronických dražbách.

Tímto vyzývám účastníky dražby, aby učinili alespoň nejnižší podání!