Tato nabídka již skončila
Pokračujte výběrem v jiné kategorii.

ARCHIV - ND RD Zakřany 20180556ND

Forma prodeje
Dražba
Typ
Nemovitost
Stav
Vydraženo
Cena vydražení
980.000 Kč
Vyvolávací cena
750.000 Kč
Dražební jistota
200.000 Kč
Datum a čas ukončení
21.8.2019 v 10:07:50
Odhadní cena
1.050.000 Kč
Místo konání
www.prokonzulta.cz
Datum prohlídek
30.7.2019 v 10:00
6.8.2019 v 10:00
Místo konání prohlídky
část obce Zakřany 23, Zakřany

Lokalita

část obce Zakřany 23, Zakřany

zobrazit celou mapu »

Kontaktní osoba

Ing. Jaroslav Hradil

777817853
Napište nám:
hradil@prokonzulta.cz


Zprávy

Dražba byla ukončena
21.8.2019 10:07:50.64licitátor
Tímto uděluji příklep ve výši 980.000 Kč pro účastníka dražby 27275175
21.8.2019 10:07:42.47licitátor
Podání ve výši 980.000 Kč učiněné účastníkem dražby 27275175 POTŘETÍ!
21.8.2019 10:06:42.47licitátor
Neučiní-li někdo z přítomných účastníků dražby podání vyšší, než bylo podání naposled učiněné účastníkem 27275175, udělím mu příklep.
21.8.2019 10:05:42.47licitátor
Podání ve výši 980.000 Kč učiněné účastníkem dražby 27275175 PODRUHÉ!
21.8.2019 10:04:42.47licitátor
Podání ve výši 980.000 Kč učiněné účastníkem dražby 27275175 POPRVÉ!
21.8.2019 10:02:42.47Účastník 27275175 učinil podání 980.000 Kč
21.8.2019 10:02:03.42Účastník 10019575 učinil podání 970.000 Kč
21.8.2019 10:01:52.76Účastník 27275175 učinil podání 960.000 Kč
21.8.2019 10:01:46.97Účastník 10019575 učinil podání 950.000 Kč
21.8.2019 10:01:35.00Účastník 27275175 učinil podání 940.000 Kč
21.8.2019 10:01:25.79Účastník 10019575 učinil podání 930.000 Kč
21.8.2019 10:01:09.48Účastník 27275175 učinil podání 920.000 Kč
21.8.2019 10:00:49.73Účastník 10019575 učinil podání 910.000 Kč
21.8.2019 10:00:30.78Účastník 27275175 učinil podání 900.000 Kč
21.8.2019 09:59:55.83Účastník 10019575 učinil podání 890.000 Kč
21.8.2019 09:59:48.45Účastník 27275175 učinil podání 880.000 Kč
21.8.2019 09:59:30.90Účastník 10019575 učinil podání 870.000 Kč
21.8.2019 09:58:43.84Účastník 27275175 učinil podání 860.000 Kč
21.8.2019 09:58:30.30Účastník 10019575 učinil podání 850.000 Kč
21.8.2019 09:57:40.21Účastník 27275175 učinil podání 840.000 Kč
21.8.2019 09:57:27.15Účastník 10019575 učinil podání 830.000 Kč
21.8.2019 09:56:36.67Účastník 27275175 učinil podání 820.000 Kč
21.8.2019 09:56:17.74Účastník 10019575 učinil podání 810.000 Kč
21.8.2019 09:56:09.70Účastník 27275175 učinil podání 800.000 Kč
21.8.2019 09:55:14.58Účastník 10019575 učinil podání 790.000 Kč
21.8.2019 09:54:57.83Účastník 27275175 učinil podání 780.000 Kč
21.8.2019 09:54:10.29Účastník 10019575 učinil podání 770.000 Kč
21.8.2019 08:32:11.64Účastník 27275175 učinil podání 760.000 Kč
21.8.2019 08:30:00.00licitátor
Dobrý den,
Vítám vás na elektronické dražbě nedobrovolné ND RD Zakřany, kterou tímto zahajuji a pokračuji vyvoláním:

Dražebník:
PROKONZULTA, a.s., IČ 26307367, se sídlem Křenová 299/26, 602 00 Brno
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Brně, sp.zn. B 7673

Navrhovatel:
Kington Invest, a.s.

Termín dražby:
Zahájení: 21.8.2019 08:30
Ukončení: 21.8.2019 10:00

Označení a specifikace předmětu dražby:

Předmětem nedobrovolné dražby je soubor věcí nemovitých:

 

- pozemek p.č. 563 - zastavěná plocha a nádvoří, evidovaná výměra 502 m2

             Součástí je stavba: Zakřany, č.p. 23, bydlení

             Stavba stojí na pozemku p.č.: 563

 

vše zapsáno v katastru nemovitostí u Katastrálního úřadu pro Jihomoravský kraj se sídlem v Brně, KP Brno-venkov, pro obec a k.ú. Zakřany, na LV č. 630.Odhad ceny předmětu dražby: 1.050.000,- Kč
Cena byla zjištěna znalcem XP invest, s. r. o., znalecký posudek číslo 7190-1733/2018 ze dne 5.12.2018.

Nejnižší podání: 750.000,- Kč
Minimální příhoz: 10.000,- Kč
Dražební jistota: 200.000,- Kč

Zástavní práva, věcná břemena a další závazky váznoucí na předmětu dražby:

Na předmětu dražby vázne zástavní právo smluvní ve prospěch navrhovatele dražby, V-18505/2017-703, právní účinky zápisu ke dni 21.9.2017. Toto zástavní právo vydražením zanikne.Veškeré podmínky a informace o dražbě naleznete v dražební vyhlášce.

Veškeré informace o používání dražebního systému naleznete v průvodci pro účast v elektronických dražbách.

Tímto vyzývám účastníky dražby, aby učinili alespoň nejnižší podání!