ARCHIV - Objekt k bydlení Horní Vltavice 20180515DD

Objekt k bydlení , k rekreačním či komerčním účelům vč. pozemků 1.061m2, v centru obce Horní Vltavice, cca 11 km jižně od Vimperka, u hlavní silnice.

Obec Horní Vltavice je atraktivním cílem pro turisty -  v létě je díky své poloze v údolí Teplé Vltavy vyhledávaným cílem pro cykloturisty a vodáky, v zimě je k dispozici lyžařům Ski areál a síť běžeckých stop. Do katastru obce územně spadá i proslulý Boubínský prales, jedna z nejobdivovanějších a nejnavštěvovanějších lokalit celé Šumavy.

Forma prodeje
Dražba
Typ
Nemovitost
Vyvolávací cena
1.200.000 Kč
Dražební jistota
300.000 Kč
Datum a čas zahájení
18.12.2018 v 09:00:00
Datum a čas ukončení
18.12.2018 v 10:00:00
Odhadní cena
2.372.000 Kč
Místo konání
www.prokonzulta.cz
Datum prohlídek
22.11.2018 v 16:15
29.11.2018 v 16:15
Místo konání prohlídky
Horní Vltavice 24, Horní Vltavice

Lokalita

Horní Vltavice 24, Horní Vltavice

zobrazit celou mapu »

Kontaktní osoba

Eva Jeřábková

+420 603 434 536
Napište nám:
jerabkova@prokonzulta.cz


Zprávy

Dražba byla ukončena
18.12.2018 10:00:00.00licitátor
Dražba byla ukončena. Vydražitelem se nestal nikdo. Nebylo učiněno ani nejnižší podání.
18.12.2018 09:00:00.00licitátor
Dobrý den,
Vítám vás na elektronické dražbě dobrovolné Objekt k bydlení Horní Vltavice, kterou tímto zahajuji a pokračuji vyvoláním:

Dražebník:
PROKONZULTA, a.s., IČ 26307367, se sídlem Křenová 299/26, 602 00 Brno
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Brně, sp.zn. B 7673

Navrhovatel:
1. AS ZIZLAVSKY v.o.s. 2. Ing. Radomír Válek

Termín dražby:
Zahájení: 18.12.2018 09:00
Ukončení: 18.12.2018 10:00

Označení a specifikace předmětu dražby:

Předmětem dražby je soubor věcí nemovitých:

 

- pozemek p.č. St. 26 - zastavěná plocha a nádvoří, evidovaná výměra 516 m2, způsob ochrany - rozsáhlé chráněné území

            Součástí je stavba: Horní Vltavice, č.p. 24, bydlení

            Stavba stojí na pozemku p.č.: St. 26

- pozemek p.č. 14/1 - ostatní plocha, evidovaná výměra 545 m2, způsob využití - jiná plocha, způsob ochrany - rozsáhlé chráněné území

 

vše zapsáno v katastru nemovitostí u Katastrálního úřadu pro Jihočeský kraj se sídlem v Českých Budějovicích, KP Prachatice, pro obec a k.ú. Horní Vltavice, na LV č. 289.Odhad ceny předmětu dražby: 2.372.000,- Kč
Cena byla zjištěna znalcem znaleckým ústavem Equity Solutions Appraisals s.r.o., znalecký posudek číslo 311-4003/2018 ze dne 12.7.2018.

Nejnižší podání: 1.200.000,- Kč
Minimální příhoz: 20.000,- Kč
Dražební jistota: 300.000,- Kč

Zástavní práva, věcná břemena a další závazky váznoucí na předmětu dražby:


Veškeré podmínky a informace o dražbě naleznete v dražební vyhlášce.

Veškeré informace o používání dražebního systému naleznete v průvodci pro účast v elektronických dražbách.

Tímto vyzývám účastníky dražby, aby učinili alespoň nejnižší podání!