Tato nabídka již skončila
Pokračujte výběrem v jiné kategorii.

ARCHIV - Pohledávky - MATOUŠEK CZ a.s. 20180434DD

Forma prodeje
Dražba
Typ
Pohledávka
Stav
Vydraženo
Cena vydražení
1.000.000 Kč
Vyvolávací cena
1.000.000 Kč
Dražební jistota
200.000 Kč
Datum a čas ukončení
26.2.2019 v 10:00:13
Odhadní cena
240.000 Kč
Místo konání
www.prokonzulta.cz
Datum prohlídek
18.2.2019 v 11:00
Místo konání prohlídky
Křenová 26, Brno

Lokalita

Křenová 26, Brno

invisible
zobrazit celou mapu »

Kontaktní osoba

Lukáš Rychnovský

777 948 131
Napište nám:
rychnovsky@prokonzulta.cz


Zprávy

Dražba byla ukončena
26.2.2019 10:00:13.24licitátor
Tímto uděluji příklep ve výši 1.000.000 Kč pro účastníka dražby 24272704
26.2.2019 10:00:00.58licitátor
Podání ve výši 1.000.000 Kč učiněné účastníkem dražby 24272704 POTŘETÍ!
26.2.2019 09:59:00.58licitátor
Neučiní-li někdo z přítomných účastníků dražby podání vyšší, než bylo podání naposled učiněné účastníkem 24272704, udělím mu příklep.
26.2.2019 09:58:00.58licitátor
Podání ve výši 1.000.000 Kč učiněné účastníkem dražby 24272704 PODRUHÉ!
26.2.2019 09:57:00.58licitátor
Podání ve výši 1.000.000 Kč učiněné účastníkem dražby 24272704 POPRVÉ!
26.2.2019 09:45:43.58Účastník 24272704 učinil podání 1.000.000 Kč
26.2.2019 09:00:00.00licitátor
Dobrý den,
Vítám vás na elektronické dražbě dobrovolné Pohledávky - MATOUŠEK CZ a.s., kterou tímto zahajuji a pokračuji vyvoláním:

Dražebník:
PROKONZULTA, a.s., IČ 26307367, se sídlem Křenová 299/26, 602 00 Brno
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Brně, sp.zn. B 7673

Navrhovatel:
JUDr. Jaroslav Svoboda

Termín dražby:
Zahájení: 26.2.2019 09:00
Ukončení: 26.2.2019 10:00

Označení a specifikace předmětu dražby:

Předmětem elektronické dražby je soubor pohledávek z majetku dlužníka - viz příloha (soubory Pohledávky za odběratele k 18.12.18 CZ a Pohledávky za odběratele k 29.6.18 SK).

  • pohledávky z majetku dlužníka za fyzickými a právnickými subjekty uvedených v seznamu pohledávek ke dni 18.12.2018 - Pohledávky za odběratele CZ a seznamu pohledávek ke dni 29.6.2018 - Pohledávky za odběratele SK.

Nominální hodnota pohledávek celkem činí 25.325.105,50 Kč – Pohledávky za odběratele CZ a 905.216,49 EUR - Pohledávky za odběratele SK, které nebyly doposud uhrazeny. Podrobný položkový soupis pohledávek je uveden v příloze č.1 této dražební vyhlášky.

Pohledávky se draží včetně jejich příslušenství a práv s pohledávkami spojenými, včetně jejich zajištění.

Účastník dražby si je vědom, že navrhovatel - prodávající neodpovídá za dobytnost pohledávky ani za její existenci. Účastník dražby si je vědom možnosti výskytu právních či faktických vad pohledávek, (i na možnost promlčení) které tvoří předmět dražby, a tyto vady bere na vědomí. Případná ztráta jde v takovém případě k tíži kupujícího a kupující nemá vůči navrhovateli - prodávajícímu, nebo dražebníkovi nárok na vrácení ceny dosažené vydražením či její části.Odhad ceny předmětu dražby: 240.000,- Kč
Cena byla zjištěna znalcem dražebníkem

Nejnižší podání: 1.000.000,- Kč
Minimální příhoz: 5.000,- Kč
Dražební jistota: 200.000,- Kč

Zástavní práva, věcná břemena a další závazky váznoucí na předmětu dražby:


Veškeré podmínky a informace o dražbě naleznete v dražební vyhlášce.

Veškeré informace o používání dražebního systému naleznete v průvodci pro účast v elektronických dražbách.

Tímto vyzývám účastníky dražby, aby učinili alespoň nejnižší podání!