Tato nabídka již skončila
Pokračujte výběrem v jiné kategorii.

ARCHIV - Pozemky Loučky nad Odrou 20180344DD

Forma prodeje
Dražba
Typ
Nemovitost
Stav
Vydraženo
Cena vydražení
530.000 Kč
Vyvolávací cena
360.000 Kč
Dražební jistota
100.000 Kč
Datum a čas ukončení
22.2.2019 v 11:00:58
Odhadní cena
400.000 Kč
Místo konání
www.prokonzulta.cz
Datum prohlídek
19.2.2019 ve 12:30
20.2.2019 ve 12:30
Místo konání prohlídky
Loučky 221, Odry

Lokalita

Loučky 221, Odry

zobrazit celou mapu »

Kontaktní osoba

Mgr. Josef Machů

605 808 600
Napište nám:
machu@prokonzulta.cz


Zprávy

Dražba byla ukončena
22.2.2019 11:00:58.61licitátor
Tímto uděluji příklep ve výši 530.000 Kč pro účastníka dražby 24346871
22.2.2019 11:00:00.43licitátor
Podání ve výši 530.000 Kč učiněné účastníkem dražby 24346871 POTŘETÍ!
22.2.2019 10:59:00.43licitátor
Neučiní-li někdo z přítomných účastníků dražby podání vyšší, než bylo podání naposled učiněné účastníkem 24346871, udělím mu příklep.
22.2.2019 10:58:00.43licitátor
Podání ve výši 530.000 Kč učiněné účastníkem dražby 24346871 PODRUHÉ!
22.2.2019 10:57:00.43licitátor
Podání ve výši 530.000 Kč učiněné účastníkem dražby 24346871 POPRVÉ!
22.2.2019 10:52:07.43Účastník 24346871 učinil podání 530.000 Kč
22.2.2019 10:48:52.85Účastník 24231598 učinil podání 520.000 Kč
22.2.2019 10:45:26.07Účastník 24346871 učinil podání 510.000 Kč
22.2.2019 10:44:23.51Účastník 24231598 učinil podání 500.000 Kč
22.2.2019 10:43:33.35Účastník 24346871 učinil podání 490.000 Kč
22.2.2019 10:42:14.81Účastník 24231598 učinil podání 480.000 Kč
22.2.2019 10:40:59.30Účastník 24346871 učinil podání 470.000 Kč
22.2.2019 10:40:46.82Účastník 24231598 učinil podání 460.000 Kč
22.2.2019 10:37:48.30Účastník 24346871 učinil podání 450.000 Kč
22.2.2019 10:36:47.52Účastník 24231598 učinil podání 440.000 Kč
22.2.2019 10:34:14.86Účastník 24346871 učinil podání 430.000 Kč
22.2.2019 10:32:57.45Účastník 24231598 učinil podání 420.000 Kč
22.2.2019 10:29:56.74Účastník 24346871 učinil podání 410.000 Kč
22.2.2019 10:26:39.17Účastník 24231598 učinil podání 400.000 Kč
22.2.2019 10:25:40.44Účastník 24346871 učinil podání 390.000 Kč
22.2.2019 10:13:36.27Účastník 24231598 učinil podání 380.000 Kč
22.2.2019 10:03:54.50Účastník 24346871 učinil podání 360.000 Kč
22.2.2019 10:00:00.00licitátor
Dobrý den,
Vítám vás na elektronické dražbě dobrovolné Pozemky Loučky nad Odrou, kterou tímto zahajuji a pokračuji vyvoláním:

Dražebník:
PROKONZULTA, a.s., IČ 26307367, se sídlem Křenová 299/26, 602 00 Brno
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Brně, sp.zn. B 7673

Navrhovatel:
GESTORE v.o.s.

Termín dražby:
Zahájení: 22.2.2019 10:00
Ukončení: 22.2.2019 11:00

Označení a specifikace předmětu dražby:

Předmětem e-dražby je soubor věcí nemovitých:

 

- pozemek p.č. 409 - zastavěná plocha a nádvoří, evidovaná výměra 646 m2

             Součástí je stavba: Loučky, č.p. 221, rod.dům

             Stavba stojí na pozemku p.č.: 409

- pozemek p.č. 410/1 - zahrada, evidovaná výměra 1.345 m2, způsob ochrany - zemědělský půdní fond

 

vše zapsáno v katastru nemovitostí u Katastrálního úřadu pro Moravskoslezský kraj se sídlem v Opavě, KP Nový Jičín, pro obec  Odry a k.ú. Loučky nad Odrou, na LV č. 78.Odhad ceny předmětu dražby: 400.000,- Kč
Cena byla zjištěna znalcem XP invest, s. r. o., znalecký posudek číslo 6282-1126/2018 ze dne 29.6.2018.

Nejnižší podání: 360.000,- Kč
Minimální příhoz: 10.000,- Kč
Dražební jistota: 100.000,- Kč

Zástavní práva, věcná břemena a další závazky váznoucí na předmětu dražby:


Veškeré podmínky a informace o dražbě naleznete v dražební vyhlášce.

Veškeré informace o používání dražebního systému naleznete v průvodci pro účast v elektronických dražbách.

Tímto vyzývám účastníky dražby, aby učinili alespoň nejnižší podání!