Tato nabídka již skončila
Pokračujte výběrem v jiné kategorii.

ARCHIV - RD Bezděčín u Obrataně, okres Pelhřimov 20190098DD

Jedná se o RD o 7+1 a 2 NP, kdy 2. NP je částečně podkrovní. V přízemí se nachází zádveří, kuchyně, spíž, 3x pokoj, koupelna, WC. V patře se nachází chodba, 4x pokoj. Podlahová plocha činí 147,20 m2.

Forma prodeje
Dražba
Typ
Nemovitost
Stav
Vydraženo
Cena vydražení
630.000 Kč
Vyvolávací cena
468.000 Kč
Dražební jistota
100.000 Kč
Datum a čas ukončení
18.6.2019 v 11:19:31
Odhadní cena
780.000 Kč
Místo konání
www.prokonzulta.cz
Datum prohlídek
4.6.2019 v 11:00
11.6.2019 v 11:00
Místo konání prohlídky
část obce Bezděčín 12, Obrataň

Lokalita

část obce Bezděčín 12, Obrataň

zobrazit celou mapu »

Kontaktní osoba

Mgr. Klára Odehnalová

608718040
Napište nám:
odehnalova@prokonzulta.cz


Zprávy

Dražba byla ukončena
18.6.2019 11:19:31.93licitátor
Tímto uděluji příklep ve výši 630.000 Kč pro účastníka dražby 2294490
18.6.2019 11:19:22.35licitátor
Podání ve výši 630.000 Kč učiněné účastníkem dražby 2294490 POTŘETÍ!
18.6.2019 11:18:22.35licitátor
Neučiní-li někdo z přítomných účastníků dražby podání vyšší, než bylo podání naposled učiněné účastníkem 2294490, udělím mu příklep.
18.6.2019 11:17:22.35licitátor
Podání ve výši 630.000 Kč učiněné účastníkem dražby 2294490 PODRUHÉ!
18.6.2019 11:16:22.35licitátor
Podání ve výši 630.000 Kč učiněné účastníkem dražby 2294490 POPRVÉ!
18.6.2019 11:14:22.35Účastník 2294490 učinil podání 630.000 Kč
18.6.2019 11:13:20.54Účastník 26368230 učinil podání 615.000 Kč
18.6.2019 11:12:22.83licitátor
Podání ve výši 610.000 Kč učiněné účastníkem dražby 2294490 POPRVÉ!
18.6.2019 11:10:22.83Účastník 2294490 učinil podání 610.000 Kč
18.6.2019 11:09:38.63licitátor
Podání ve výši 605.000 Kč učiněné účastníkem dražby 26368230 POPRVÉ!
18.6.2019 11:07:38.63Účastník 26368230 učinil podání 605.000 Kč
18.6.2019 11:07:13.00licitátor
Neučiní-li někdo z přítomných účastníků dražby podání vyšší, než bylo podání naposled učiněné účastníkem 2294490, udělím mu příklep.
18.6.2019 11:06:13.00licitátor
Podání ve výši 600.000 Kč učiněné účastníkem dražby 2294490 PODRUHÉ!
18.6.2019 11:05:13.00licitátor
Podání ve výši 600.000 Kč učiněné účastníkem dražby 2294490 POPRVÉ!
18.6.2019 11:03:13.00Účastník 2294490 učinil podání 600.000 Kč
18.6.2019 11:03:00.00Účastník 20840595 učinil podání 565.000 Kč
18.6.2019 11:02:44.04Účastník 2294490 učinil podání 560.000 Kč
18.6.2019 11:02:08.70Účastník 20840595 učinil podání 555.000 Kč
18.6.2019 11:01:26.41licitátor
Podání ve výši 550.000 Kč učiněné účastníkem dražby 2294490 POPRVÉ!
18.6.2019 10:59:26.41Účastník 2294490 učinil podání 550.000 Kč
18.6.2019 10:59:21.61Účastník 20840595 učinil podání 540.000 Kč
18.6.2019 10:58:48.68Účastník 24625890 učinil podání 535.000 Kč
18.6.2019 10:57:58.65Účastník 2294490 učinil podání 530.000 Kč
18.6.2019 10:55:58.40Účastník 20840595 učinil podání 516.000 Kč
18.6.2019 10:54:56.33Účastník 24625890 učinil podání 511.000 Kč
18.6.2019 10:41:33.22Účastník 20840595 učinil podání 506.000 Kč
18.6.2019 10:24:10.25Účastník 2294490 učinil podání 501.000 Kč
18.6.2019 09:51:36.28Účastník 26368230 učinil podání 468.000 Kč
18.6.2019 09:30:00.00licitátor
Dobrý den,
Vítám vás na elektronické dražbě dobrovolné RD Bezděčín u Obrataně, okres Pelhřimov, kterou tímto zahajuji a pokračuji vyvoláním:

Dražebník:
PROKONZULTA, a.s., IČ 26307367, se sídlem Křenová 299/26, 602 00 Brno
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Brně, sp.zn. B 7673

Navrhovatel:
Indra-Šebesta v.o.s.

Termín dražby:
Zahájení: 18.6.2019 09:30
Ukončení: 18.6.2019 11:00

Označení a specifikace předmětu dražby:

Předmětem elektronické dražby je soubor věcí nemovitých:

- pozemek p.č. St. 43 - zastavěná plocha a nádvoří, evidovaná výměra 923 m2

             Součástí je stavba: Bezděčín, č.p. 12, rod.dům

             Stavba stojí na pozemku p.č.: St. 43

- pozemek p.č. 161/1 - zahrada, evidovaná výměra 271 m2, způsob ochrany - zemědělský půdní fond

vše zapsáno v katastru nemovitostí u Katastrálního úřadu pro Vysočinu se sídlem v Jihlavě, KP Pelhřimov, pro obec Obrataň a k.ú. Bezděčín u Obrataně, na LV č. 186.Odhad ceny předmětu dražby: 780.000,- Kč
Cena byla zjištěna znalcem XP invest, s. r. o., znalecký posudek číslo 8499-964/2019 ze dne 7.5.2019.

Nejnižší podání: 468.000,- Kč
Minimální příhoz: 5.000,- Kč
Dražební jistota: 100.000,- Kč

Zástavní práva, věcná břemena a další závazky váznoucí na předmětu dražby:

Navrhovatel prohlašuje, že

- předmět dražby  není  v současné době  užíván.

- na předmětu dražby není uzavřena nájemní smlouva.

- předmět dražby je pojištěnVeškeré podmínky a informace o dražbě naleznete v dražební vyhlášce.

Veškeré informace o používání dražebního systému naleznete v průvodci pro účast v elektronických dražbách.

Tímto vyzývám účastníky dražby, aby učinili alespoň nejnižší podání!