Tato nabídka již skončila
Pokračujte výběrem v jiné kategorii.

ARCHIV - RD Mosty u Jablunkova, okres Frýdek-Místek 20180331DD

Samostatně stojící RD 7+1 s parkováním na vlastním pozemku. Součástí prodeje jsou i venkovní stavby, a to stodola a podsklepená hospodářská budova.

Forma prodeje
Dražba
Typ
Nemovitost
Stav
Vydraženo
Cena vydražení
550.000 Kč
Vyvolávací cena
490.000 Kč
Dražební jistota
100.000 Kč
Datum a čas ukončení
19.3.2019 v 10:42:09
Odhadní cena
977.000 Kč
Místo konání
www.prokonzulta.cz
Datum prohlídek
26.2.2019 ve 13:00
5.3.2019 ve 13:00
Místo konání prohlídky
Mosty u Jablunkova 15, Mosty u Jablunkova

Lokalita

Mosty u Jablunkova 15, Mosty u Jablunkova

zobrazit celou mapu »

Kontaktní osoba

Mgr. Klára Odehnalová

608718040
Napište nám:
odehnalova@prokonzulta.cz


Zprávy

Dražba byla ukončena
19.3.2019 10:42:09.04licitátor
Tímto uděluji příklep ve výši 550.000 Kč pro účastníka dražby 24773130
19.3.2019 10:41:53.11licitátor
Podání ve výši 550.000 Kč učiněné účastníkem dražby 24773130 POTŘETÍ!
19.3.2019 10:40:53.11licitátor
Neučiní-li někdo z přítomných účastníků dražby podání vyšší, než bylo podání naposled učiněné účastníkem 24773130, udělím mu příklep.
19.3.2019 10:39:53.11licitátor
Podání ve výši 550.000 Kč učiněné účastníkem dražby 24773130 PODRUHÉ!
19.3.2019 10:38:53.11licitátor
Podání ve výši 550.000 Kč učiněné účastníkem dražby 24773130 POPRVÉ!
19.3.2019 10:36:53.11Účastník 24773130 učinil podání 550.000 Kč
19.3.2019 10:36:22.09licitátor
Neučiní-li někdo z přítomných účastníků dražby podání vyšší, než bylo podání naposled učiněné účastníkem 278622, udělím mu příklep.
19.3.2019 10:35:22.09licitátor
Podání ve výši 500.000 Kč učiněné účastníkem dražby 278622 PODRUHÉ!
19.3.2019 10:34:22.09licitátor
Podání ve výši 500.000 Kč učiněné účastníkem dražby 278622 POPRVÉ!
19.3.2019 10:32:22.09Účastník 278622 učinil podání 500.000 Kč
19.3.2019 10:32:13.83licitátor
Podání ve výši 496.000 Kč učiněné účastníkem dražby 24773130 PODRUHÉ!
19.3.2019 10:31:13.83licitátor
Podání ve výši 496.000 Kč učiněné účastníkem dražby 24773130 POPRVÉ!
19.3.2019 10:29:13.83Účastník 24773130 učinil podání 496.000 Kč
19.3.2019 10:29:00.46licitátor
Neučiní-li někdo z přítomných účastníků dražby podání vyšší, než bylo podání naposled učiněné účastníkem 278622, udělím mu příklep.
19.3.2019 10:28:00.46licitátor
Podání ve výši 494.000 Kč učiněné účastníkem dražby 278622 PODRUHÉ!
19.3.2019 10:27:00.46licitátor
Podání ve výši 494.000 Kč učiněné účastníkem dražby 278622 POPRVÉ!
19.3.2019 10:21:10.46Účastník 278622 učinil podání 494.000 Kč
19.3.2019 10:17:25.43Účastník 24773130 učinil podání 492.000 Kč
19.3.2019 09:40:50.28Účastník 278622 učinil podání 490.000 Kč
19.3.2019 09:30:00.00licitátor
Dobrý den,
Vítám vás na elektronické dražbě dobrovolné RD Mosty u Jablunkova, okres Frýdek-Místek, kterou tímto zahajuji a pokračuji vyvoláním:

Dražebník:
PROKONZULTA, a.s., IČ 26307367, se sídlem Křenová 299/26, 602 00 Brno
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Brně, sp.zn. B 7673

Navrhovatel:
1. Mgr. Irena Jonáková 2. Josef Lodziana

Termín dražby:
Zahájení: 19.3.2019 09:30
Ukončení: 19.3.2019 10:30

Označení a specifikace předmětu dražby:

Předmětem elektronické dražby je soubor věcí nemovitých:

- pozemek p.č. St. 421 - zastavěná plocha a nádvoří, evidovaná výměra 665 m2

             Součástí je stavba: Mosty u Jablunkova, č.p. 15, rod.dům

             Stavba stojí na pozemku p.č.: St. 421

- pozemek p.č. 4328/2 - zahrada, evidovaná výměra 639 m2, způsob ochrany - zemědělský půdní fond

vše zapsáno v katastru nemovitostí u Katastrálního úřadu pro Moravskoslezský kraj se sídlem v Opavě, KP Třinec, pro obec a k.ú. Mosty u Jablunkova, na LV č. 195

 

a dále spoluvlastnický podíl ve výši 6/288 na souboru věcí nemovitých:

- pozemek p.č. 5025/2 - ostatní plocha, evidovaná výměra 486 m2, způsob využití - ostatní komunikace

vše zapsáno v katastru nemovitostí u Katastrálního úřadu pro Moravskoslezský kraj se sídlem v Opavě, KP Třinec, pro obec a k.ú. Mosty u Jablunkova, na LV č. 329, který je v přídatném spoluvlastnictví vzniklém ze zákona dle ustanovení § 1223 zákona. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve zněních pozdějších změn a předpisů (dále jen OZ) k pozemkům označených p.č. St. 421 a  p.č. 4328/2 a slouží k jejich využití. Tento podíl tedy přechází ze zákona a odpadá povinnost vyzývat spoluvlastníky k uplatnění zákonného předkupního práva.

 

a dále spoluvlastnický podíl ve výši 2/24 na souboru věcí nemovitých:

- pozemek p.č. 4327/3 - zahrada, evidovaná výměra 1.639 m2, způsob ochrany - zemědělský půdní fond

vše zapsáno v katastru nemovitostí u Katastrálního úřadu pro Moravskoslezský kraj se sídlem v Opavě, KP Třinec, pro obec a k.ú. Mosty u Jablunkova, na LV č. 2780, který je v přídatném spoluvlastnictví vzniklém ze zákona dle ustanovení § 1223 zákona. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve zněních pozdějších změn a předpisů (dále jen OZ) k pozemkům označených p.č. St. 421 a  p.č. 4328/2 a slouží k jejich využití. Tento podíl tedy přechází ze zákona a odpadá povinnost vyzývat spoluvlastníky k uplatnění zákonného předkupního práva.Odhad ceny předmětu dražby: 977.000,- Kč
Cena byla zjištěna znalcem XP invest, s. r. o., znalecký posudek číslo 7258-1801/2018 ze dne 12.11.2018.

Nejnižší podání: 490.000,- Kč
Minimální příhoz: 2.000,- Kč
Dražební jistota: 100.000,- Kč

Zástavní práva, věcná břemena a další závazky váznoucí na předmětu dražby:

Na předmětu elektronické dražby vázne věcné břemeno umístění stavby vodojemu a vodovodního řádu včetně jeho technického zázemí, právo vedení, provozování a provádění údržby na dobu životnosti stavby, na části parcely dle geom. plánu č. 1573-96/2007 pro parcelu č. St. 421 s povinností k parcele č. 4345/53, na základě smlouvy o zřízení věcného břemene - úplatná ze dne 04.07.2008. Právní účinky vkladu práva ke dni 14.07.2008, zn. V-2183/2008-832, Z-1373/2017-832.

 

Navrhovatelé prohlašují, že

- předmět dražby  není  v současné době  užíván.

- na předmětu dražby  není uzavřena nájemní smlouva.

- na předmětu dražby neváznou žádné dluh, zejména dluhy na příspěvcích na správu domu,  které přechází na vydražitele.

- předmět dražby není pojištěnVeškeré podmínky a informace o dražbě naleznete v dražební vyhlášce.

Veškeré informace o používání dražebního systému naleznete v průvodci pro účast v elektronických dražbách.

Tímto vyzývám účastníky dražby, aby učinili alespoň nejnižší podání!