Tato nabídka již skončila
Pokračujte výběrem v jiné kategorii.

ARCHIV - RD Petrovice u Humpolce, okres Pelhřimov 20190065DD

Jedná se o samostatně stojící nepodsklepený RD s 1 NP a obytným podkrovím. Zastavěná plocha objektu činí cca 174 m2, obytná plocha domu činí cca 220 m2.

Forma prodeje
Dražba
Typ
Nemovitost
Stav
Vydraženo
Cena vydražení
944.000 Kč
Vyvolávací cena
924.000 Kč
Dražební jistota
200.000 Kč
Datum a čas ukončení
9.4.2019 v 10:30:56
Odhadní cena
1.320.000 Kč
Místo konání
www.prokonzulta.cz
Datum prohlídek
20.3.2019 v 10:30
28.3.2019 v 10:30
Místo konání prohlídky
část obce Petrovice 72, Humpolec

Lokalita

část obce Petrovice 72, Humpolec

zobrazit celou mapu »

Kontaktní osoba

Mgr. Klára Odehnalová

608718040
Napište nám:
odehnalova@prokonzulta.cz


Zprávy

Dražba byla ukončena
9.4.2019 10:30:56.94licitátor
Tímto uděluji příklep ve výši 944.000 Kč pro účastníka dražby 20711509
9.4.2019 10:30:00.26licitátor
Podání ve výši 944.000 Kč učiněné účastníkem dražby 20711509 POTŘETÍ!
9.4.2019 10:29:00.26licitátor
Neučiní-li někdo z přítomných účastníků dražby podání vyšší, než bylo podání naposled učiněné účastníkem 20711509, udělím mu příklep.
9.4.2019 10:28:00.26licitátor
Podání ve výši 944.000 Kč učiněné účastníkem dražby 20711509 PODRUHÉ!
9.4.2019 10:27:00.26licitátor
Podání ve výši 944.000 Kč učiněné účastníkem dražby 20711509 POPRVÉ!
9.4.2019 10:17:15.26Účastník 20711509 učinil podání 944.000 Kč
9.4.2019 09:33:40.34Účastník 15047396 učinil podání 924.000 Kč
9.4.2019 09:30:00.00licitátor
Dobrý den,
Vítám vás na elektronické dražbě dobrovolné RD Petrovice u Humpolce, okres Pelhřimov, kterou tímto zahajuji a pokračuji vyvoláním:

Dražebník:
PROKONZULTA, a.s., IČ 26307367, se sídlem Křenová 299/26, 602 00 Brno
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Brně, sp.zn. B 7673

Navrhovatel:
GESTORE v.o.s.

Termín dražby:
Zahájení: 9.4.2019 09:30
Ukončení: 9.4.2019 10:30

Označení a specifikace předmětu dražby:

Předmětem elektronické dražby je soubor věcí nemovitých:

- pozemek p.č. St. 82 - zastavěná plocha a nádvoří, evidovaná výměra 448 m2

             Součástí je stavba: Petrovice, č.p. 72, rod.dům

            Stavba stojí na pozemku p.č.: St. 82

- pozemek p.č. 242/13 - zahrada, evidovaná výměra 536 m2, způsob ochrany - zemědělský půdní fond

vše zapsáno v katastru nemovitostí u Katastrálního úřadu pro Vysočinu se sídlem v Jihlavě, KP Pelhřimov, pro obec Humpolec a k.ú. Petrovice u Humpolce, na LV č. 309.Odhad ceny předmětu dražby: 1.320.000,- Kč
Cena byla zjištěna znalcem Ing. René Butkovem, Ph.D., MBA, znalecký posudek číslo 5070-127/2019 ze dne 18.2.2019.

Nejnižší podání: 924.000,- Kč
Minimální příhoz: 20.000,- Kč
Dražební jistota: 200.000,- Kč

Zástavní práva, věcná břemena a další závazky váznoucí na předmětu dražby:

Navrhovatel prohlašuje, že

- předmět dražby není v současné době  užíván.

- na předmětu dražby není uzavřena nájemní smlouva.

- na předmětu dražby neváznou žádné dluhy, zejména dluhy na příspěvcích na správu domu,  které přechází na vydražitele.

 

Na předmětu elektronické dražby vázne věcné břemeno oprav a údržby pro parcelu č. St. 82 s povinností k parcele č. St.64, na základě smlouvy o převodu nemovitosti RI 223/1967, zn. Z-14800031/1967-304

a věcné břemeno svádění fekálií z domu a chléva do jímky pro parcelu č. St. 82 s povinností k parcele č. 242/11 na základě smlouvy o převodu nemovitosti RI 223/1967, zn. Z-14800031/1967-304.Veškeré podmínky a informace o dražbě naleznete v dražební vyhlášce.

Veškeré informace o používání dražebního systému naleznete v průvodci pro účast v elektronických dražbách.

Tímto vyzývám účastníky dražby, aby učinili alespoň nejnižší podání!