Tato nabídka již skončila
Pokračujte výběrem v jiné kategorii.

ARCHIV - RD Sloup v Moravském krasu, okres Blansko 20180095DD

Jedná se o samostatně stojící rodinný dům v atraktivní lokalitě Moravského krasu o velikosti 2+1 s půdou z části připravenou pro vestavbu, užitná plocha 295 m2.

Forma prodeje
Dražba
Typ
Nemovitost
Stav
Vydraženo
Cena vydražení
3.800.000 Kč
Vyvolávací cena
3.800.000 Kč
Dražební jistota
250.000 Kč
Datum a čas ukončení
6.12.2018 v 10:32:12
Odhadní cena
3.150.000 Kč
Místo konání
www.prokonzulta.cz
Datum prohlídek
19.11.2018 v 10:00
26.11.2018 v 10:00
Místo konání prohlídky
před domem Sloup č.p.20

Lokalita

, Sloup

zobrazit celou mapu »

Kontaktní osoba

Mgr. Klára Odehnalová

608718040
Napište nám:
odehnalova@prokonzulta.cz


Zprávy

Dražba byla ukončena
6.12.2018 10:32:12.97licitátor
Tímto uděluji příklep ve výši 3.800.000 Kč pro účastníka dražby 22194204
6.12.2018 10:31:52.28licitátor
Podání ve výši 3.800.000 Kč učiněné účastníkem dražby 22194204 POTŘETÍ!
6.12.2018 10:30:52.28licitátor
Neučiní-li někdo z přítomných účastníků dražby podání vyšší, než bylo podání naposled učiněné účastníkem 22194204, udělím mu příklep.
6.12.2018 10:29:52.28licitátor
Podání ve výši 3.800.000 Kč učiněné účastníkem dražby 22194204 PODRUHÉ!
6.12.2018 10:28:52.28licitátor
Podání ve výši 3.800.000 Kč učiněné účastníkem dražby 22194204 POPRVÉ!
6.12.2018 10:26:52.28Účastník 22194204 učinil podání 3.800.000 Kč
6.12.2018 09:30:00.00licitátor
Dobrý den,
Vítám vás na elektronické dražbě dobrovolné RD Sloup v Moravském krasu, okres Blansko, kterou tímto zahajuji a pokračuji vyvoláním:

Dražebník:
PROKONZULTA, a.s., IČ 26307367, se sídlem Křenová 299/26, 602 00 Brno
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Brně, sp.zn. B 7673

Navrhovatel:
Administrace insolvencí CITY TOWER, v.o.s.

Termín dražby:
Zahájení: 6.12.2018 09:30
Ukončení: 6.12.2018 10:30

Označení a specifikace předmětu dražby:

Předmětem e-dražby je soubor věcí nemovitých:

- pozemek p.č. 929/4 - ovocný sad, evidovaná výměra 3.551 m2, způsob ochrany - zemědělský půdní fond

- pozemek p.č. 929/5 - zastavěná plocha a nádvoří, evidovaná výměra 184 m2

             Součástí je stavba: rozestav.

             Stavba stojí na pozemku p.č.: 929/5

- pozemek p.č. 929/6 - zastavěná plocha a nádvoří, evidovaná výměra 79 m2

             Součástí je stavba: rozestav.

             Stavba stojí na pozemku p.č.: 929/6

vše zapsáno v katastru nemovitostí u Katastrálního úřadu pro Jihomoravský kraj se sídlem v Brně, KP Blansko, pro obec Sloup a k.ú. Sloup v Moravském krasu, na LV č. 547.Odhad ceny předmětu dražby: 3.150.000,- Kč
Cena byla zjištěna znalcem XP invest, s. r. o., znalecký posudek číslo 5889-732/2018 ze dne 4.5.2018.

Nejnižší podání: 3.800.000,- Kč
Minimální příhoz: 20.000,- Kč
Dražební jistota: 250.000,- Kč

Zástavní práva, věcná břemena a další závazky váznoucí na předmětu dražby:

Navrhovatel prohlašuje, že

- předmět dražby  je  v současné době  užíván.

- na předmětu dražby  není uzavřena nájemní smlouva.

- na předmětu dražby neváznou žádné dluhy, které přechází na vydražitele.

- předmět dražby je pojištěnVeškeré podmínky a informace o dražbě naleznete v dražební vyhlášce.

Veškeré informace o používání dražebního systému naleznete v průvodci pro účast v elektronických dražbách.

Tímto vyzývám účastníky dražby, aby učinili alespoň nejnižší podání!