ARCHIV - RD Týn nad Vltavou, okres České Budějovice 20180336ND

Jedná se o samostatně stojící zděný rodinný dům o 1 NP s půdou. Podlahová plocha činí cca 70 m2.

Forma prodeje
Dražba
Typ
Nemovitost
Vyvolávací cena
490.000 Kč
Dražební jistota
100.000 Kč
Datum a čas zahájení
9.10.2018 v 10:00:00
Datum a čas ukončení
9.10.2018 v 11:00:00
Odhadní cena
950.000 Kč
Místo konání
www.prokonzulta.cz
Datum prohlídek
7.9.2018 v 18:00
10.9.2018 v 11:30
Místo konání prohlídky
Budějovická 62, Týn nad Vltavou

Lokalita

Budějovická 62, Týn nad Vltavou

zobrazit celou mapu »

Kontaktní osoba

Mgr. Klára Odehnalová

608718040
Napište nám:
odehnalova@prokonzulta.cz


Zprávy

Dražba byla ukončena
9.10.2018 11:00:00.00licitátor
Dražba byla ukončena. Vydražitelem se nestal nikdo. Nebylo učiněno ani nejnižší podání.
9.10.2018 10:00:00.00licitátor
Dobrý den,
Vítám vás na elektronické dražbě nedobrovolné RD Týn nad Vltavou, okres České Budějovice, kterou tímto zahajuji a pokračuji vyvoláním:

Dražebník:
PROKONZULTA, a.s., IČ 26307367, se sídlem Křenová 299/26, 602 00 Brno
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Brně, sp.zn. B 7673

Navrhovatel:
IFIS investiční fond, a.s.

Termín dražby:
Zahájení: 9.10.2018 10:00
Ukončení: 9.10.2018 11:00

Označení a specifikace předmětu dražby:

Předmětem nedobrovolné dražby je soubor věcí nemovitých:

- pozemek p.č. St. 441 - zastavěná plocha a nádvoří, evidovaná výměra 152 m2

            Součástí je stavba: Malá Strana, č.p. 62, bydlení

           Stavba stojí na pozemku p.č.: St. 441

- pozemek p.č. 1884 - zahrada, evidovaná výměra 231 m2, způsob ochrany - zemědělský půdní fond

vše zapsáno v katastru nemovitostí u Katastrálního úřadu pro Jihočeský kraj se sídlem v Brně, KP České Budějovice, pro obec a k.ú. Týn nad Vltavou, na LV č. 233.Odhad ceny předmětu dražby: 950.000,- Kč
Cena byla zjištěna znalcem XP invest, s. r. o., znalecký posudek číslo 6084-927/2018 ze dne 6.6.2018.

Nejnižší podání: 490.000,- Kč
Minimální příhoz: 20.000,- Kč
Dražební jistota: 100.000,- Kč

Zástavní práva, věcná břemena a další závazky váznoucí na předmětu dražby:

Navrhovateli není známo, zda je předmět dražby v současné době užíván.

Navrhovateli není známo, zda je na předmět dražby v současné době uzavřena nájemní smlouva.Veškeré podmínky a informace o dražbě naleznete v dražební vyhlášce.

Veškeré informace o používání dražebního systému naleznete v průvodci pro účast v elektronických dražbách.

Tímto vyzývám účastníky dražby, aby učinili alespoň nejnižší podání!