Tato nabídka již skončila
Pokračujte výběrem v jiné kategorii.

ARCHIV - RD Zlaté Hory v Jeseníkách 20190028DD

Jedná se o koncový řadový rodinný dům o 2 NP, který je částečně podsklepený, je zde půda, obytné podkroví není vybudované. V 1.NP se nachází byt o dispozici 2+1, 2 komory, místnost (v minulosti využívaná jako prodejna), ve 2 NP se nachází dva byty o dispozici 3+1 a 3+1.

Forma prodeje
Dražba
Typ
Nemovitost
Stav
Vydraženo
Cena vydražení
400.000 Kč
Vyvolávací cena
400.000 Kč
Dražební jistota
100.000 Kč
Datum a čas ukončení
13.6.2019 v 10:30:29
Odhadní cena
800.000 Kč
Místo konání
www.prokonzulta.cz
Datum prohlídek
30.5.2019 v 8:30
6.6.2019 v 8:30
Místo konání prohlídky
ulice nám. Svobody 93, Zlaté Hory

Lokalita

ulice nám. Svobody 93, Zlaté Hory

zobrazit celou mapu »

Kontaktní osoba

Mgr. Klára Odehnalová

608718040
Napište nám:
odehnalova@prokonzulta.cz


Zprávy

Dražba byla ukončena
13.6.2019 10:30:29.28licitátor
Tímto uděluji příklep ve výši 400.000 Kč pro účastníka dražby 286396
13.6.2019 10:30:00.64licitátor
Podání ve výši 400.000 Kč učiněné účastníkem dražby 286396 POTŘETÍ!
13.6.2019 10:29:00.64licitátor
Neučiní-li někdo z přítomných účastníků dražby podání vyšší, než bylo podání naposled učiněné účastníkem 286396, udělím mu příklep.
13.6.2019 10:28:00.64licitátor
Podání ve výši 400.000 Kč učiněné účastníkem dražby 286396 PODRUHÉ!
13.6.2019 10:27:00.64licitátor
Podání ve výši 400.000 Kč učiněné účastníkem dražby 286396 POPRVÉ!
13.6.2019 09:30:56.64Účastník 286396 učinil podání 400.000 Kč
13.6.2019 09:30:00.00licitátor
Dobrý den,
Vítám vás na elektronické dražbě dobrovolné RD Zlaté Hory v Jeseníkách, kterou tímto zahajuji a pokračuji vyvoláním:

Dražebník:
PROKONZULTA, a.s., IČ 26307367, se sídlem Křenová 299/26, 602 00 Brno
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Brně, sp.zn. B 7673

Navrhovatel:
GESTORE v.o.s.

Termín dražby:
Zahájení: 13.6.2019 09:30
Ukončení: 13.6.2019 10:30

Označení a specifikace předmětu dražby:

Předmětem elektronické dražby je:

 id. ½ spoluvlastnického podílu souboru věcí nemovitých:

- pozemek p.č. 406/1 - zastavěná plocha a nádvoří, evidovaná výměra 347 m2, způsob ochrany - nemovitá kulturní památka

              Součástí je stavba: Zlaté Hory, č.p. 93, rod.dům

              Stavba stojí na pozemku p.č.: 406/1

a

id. ½ spoluvlastnického podílu souboru věcí nemovitých:

- pozemek p.č. 406/1 - zastavěná plocha a nádvoří, evidovaná výměra 347 m2, způsob ochrany - nemovitá kulturní památka

              Součástí je stavba: Zlaté Hory, č.p. 93, rod.dům

              Stavba stojí na pozemku p.č.: 406/1

vše zapsáno v katastru nemovitostí u Katastrálního úřadu pro Olomoucký kraj se sídlem v Olomouci, KP Jeseník, pro obec  Zlaté Hory a k.ú. Zlaté Hory v Jeseníkách, na LV č. 782.Odhad ceny předmětu dražby: 800.000,- Kč
Cena byla zjištěna znalcem XP invest, s. r. o., znalecký posudek číslo 7302-1845/2018 ze dne 19.11.2018.

Nejnižší podání: 400.000,- Kč
Minimální příhoz: 5.000,- Kč
Dražební jistota: 100.000,- Kč

Zástavní práva, věcná břemena a další závazky váznoucí na předmětu dražby:

Navrhovatel prohlašuje, že

- předmět dražby není v současné době  užíván.

- na předmětu dražby není uzavřena nájemní smlouva.Veškeré podmínky a informace o dražbě naleznete v dražební vyhlášce.

Veškeré informace o používání dražebního systému naleznete v průvodci pro účast v elektronických dražbách.

Tímto vyzývám účastníky dražby, aby učinili alespoň nejnižší podání!