Tato nabídka již skončila
Pokračujte výběrem v jiné kategorii.

ARCHIV - Spoluvl. podíl 1/2 RD Luže, okres Chrudim 20180550DD

Forma prodeje
Dražba
Typ
Nemovitost
Stav
Vydraženo
Cena vydražení
410.000 Kč
Vyvolávací cena
300.000 Kč
Dražební jistota
90.000 Kč
Datum a čas ukončení
2.4.2019 v 10:55:35
Odhadní cena
350.000 Kč
Místo konání
www.prokonzulta.cz
Datum prohlídek
18.3.2019 v 11:00
25.3.2019 v 11:00
Místo konání prohlídky
Jeronýmova 123, Luže

Lokalita

Jeronýmova 123, Luže

zobrazit celou mapu »

Kontaktní osoba

Mgr. Klára Odehnalová

608718040
Napište nám:
odehnalova@prokonzulta.cz


Zprávy

Dražba byla ukončena
2.4.2019 10:55:35.20licitátor
Tímto uděluji příklep ve výši 410.000 Kč pro účastníka dražby 276828
2.4.2019 10:36:51.16licitátor
Podání ve výši 410.000 Kč učiněné účastníkem dražby 276828 POTŘETÍ!
2.4.2019 10:35:51.16licitátor
Neučiní-li někdo z přítomných účastníků dražby podání vyšší, než bylo podání naposled učiněné účastníkem 276828, udělím mu příklep.
2.4.2019 10:34:51.16licitátor
Podání ve výši 410.000 Kč učiněné účastníkem dražby 276828 PODRUHÉ!
2.4.2019 10:33:51.16licitátor
Podání ve výši 410.000 Kč učiněné účastníkem dražby 276828 POPRVÉ!
2.4.2019 10:31:51.16Účastník 276828 učinil podání 410.000 Kč
2.4.2019 10:30:57.39licitátor
Podání ve výši 400.000 Kč učiněné účastníkem dražby 24354846 POPRVÉ!
2.4.2019 10:28:57.39Účastník 24354846 P* učinil podání 400.000 Kč
2.4.2019 10:27:44.65Účastník 276828 učinil podání 390.000 Kč
2.4.2019 10:26:32.65Účastník 24354846 P* učinil podání 380.000 Kč
2.4.2019 10:26:21.84Účastník 276828 učinil podání 370.000 Kč
2.4.2019 10:25:57.78Účastník 24354846 P* učinil podání 360.000 Kč
2.4.2019 10:25:26.27Účastník 23458164 učinil podání 350.000 Kč
2.4.2019 10:25:12.59Účastník 276828 učinil podání 345.000 Kč
2.4.2019 10:24:50.23Účastník 24354846 P* učinil podání 340.000 Kč
2.4.2019 10:24:21.45Účastník 276828 učinil podání 330.000 Kč
2.4.2019 10:22:34.30Účastník 24354846 P* učinil podání 325.000 Kč
2.4.2019 10:21:52.30Účastník 276828 učinil podání 318.000 Kč
2.4.2019 10:21:38.86Účastník 23458164 učinil podání 316.000 Kč
2.4.2019 10:21:09.11Účastník 276828 učinil podání 314.000 Kč
2.4.2019 10:20:48.05Účastník 24354846 P* učinil podání 310.000 Kč
2.4.2019 09:49:49.95Účastník 276828 učinil podání 304.000 Kč
2.4.2019 09:41:09.86Účastník 23458164 učinil podání 302.000 Kč
2.4.2019 09:34:46.23Účastník 276828 učinil podání 300.000 Kč
2.4.2019 09:30:00.00licitátor
Dobrý den,
Vítám vás na elektronické dražbě dobrovolné Spoluvl. podíl 1/2 RD Luže, okres Chrudim, kterou tímto zahajuji a pokračuji vyvoláním:

Dražebník:
PROKONZULTA, a.s., IČ 26307367, se sídlem Křenová 299/26, 602 00 Brno
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Brně, sp.zn. B 7673

Navrhovatel:
GESTORE v.o.s.

Termín dražby:
Zahájení: 2.4.2019 09:30
Ukončení: 2.4.2019 10:30

Označení a specifikace předmětu dražby:

Předmětem elektronické dražby je spoluvlastnický podíl ve výši id. 1/2 souboru věcí nemovitých:

- pozemek p.č. St. 215 - zastavěná plocha a nádvoří, evidovaná výměra 208 m2

             Součástí je stavba: Luže, č.p. 123, rod.dům

             Stavba stojí na pozemku p.č.: St. 215

- pozemek p.č. 1054 - zahrada, evidovaná výměra 1.048 m2, způsob ochrany - zemědělský půdní fond

vše zapsáno v katastru nemovitostí u Katastrálního úřadu pro Pardubický kraj se sídlem v Pardubicích, KP Chrudim, pro obec a k.ú. Luže, na LV č. 616.Odhad ceny předmětu dražby: 350.000,- Kč
Cenu zjistil znalec Oceňovací a znalecká kancelář s.r.o., znalecký posudek číslo 18605-1356/2018 ze dne 3.10.2018.

Nejnižší podání: 300.000,- Kč
Minimální příhoz: 2.000,- Kč
Dražební jistota: 90.000,- Kč

Zástavní práva, věcná břemena a další závazky váznoucí na předmětu dražby:

Navrhovatel prohlašuje, že

- mu není známo, zda je předmět dražby  v současné době  užíván.

- mu není známo, zda je k předmětu dražby uzavřena nájemní smlouva.

- na předmětu dražby neváznou žádné dluhy, zejména dluhy na příspěvcích na správu domu,  které přechází na vydražitele.

- předmět dražby není pojištěnVeškeré podmínky a informace o dražbě naleznete v dražební vyhlášce.

Veškeré informace o používání dražebního systému naleznete v průvodci pro účast v elektronických dražbách.

Tímto vyzývám účastníky dražby, aby učinili alespoň nejnižší podání!

pozn: P* - označení účastníka dražby s předkupním právem