ARCHIV - Tiskové zařízení Xerox PIKLIO s.r.o. 20180485DD

Forma prodeje
Dražba
Typ
Movitá věc
Vyvolávací cena
120.000 Kč
Dražební jistota
30.000 Kč
Datum a čas zahájení
20.2.2019 v 10:00:00
Datum a čas ukončení
20.2.2019 v 11:00:00
Odhadní cena
400.000 Kč
Místo konání
www.prokonzulta.cz
Datum prohlídek
31.1.2019 v 11:00
Místo konání prohlídky
Zengrova 110, Kolín

Lokalita

Zengrova 110, Kolín

zobrazit celou mapu »

Kontaktní osoba

Lukáš Rychnovský

777 948 131
Napište nám:
rychnovsky@prokonzulta.cz


Zprávy

Dražba byla ukončena
20.2.2019 11:00:00.00licitátor
Dražba byla ukončena. Vydražitelem se nestal nikdo. Nebylo učiněno ani nejnižší podání.
20.2.2019 10:00:00.00licitátor
Dobrý den,
Vítám vás na elektronické dražbě dobrovolné Tiskové zařízení Xerox PIKLIO s.r.o., kterou tímto zahajuji a pokračuji vyvoláním:

Dražebník:
PROKONZULTA, a.s., IČ 26307367, se sídlem Křenová 299/26, 602 00 Brno
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Brně, sp.zn. B 7673

Navrhovatel:
JUDr. Dagmar Mixová

Termín dražby:
Zahájení: 20.2.2019 10:00
Ukončení: 20.2.2019 11:00

Označení a specifikace předmětu dražby:

Předmětem elektronické dražby je věc movitá, a to:

Tiskové zařízení Xerox 1000 m6 (4 prvky) včetně použitých náhradních dílů, počet 1 ks

Předmět dražby je ve stavu odpovídajícímu době pořízení, užívání a místu uskladnění.Odhad ceny předmětu dražby: 400.000,- Kč
Cena byla zjištěna znalcem dražebníkem

Nejnižší podání: 120.000,- Kč
Minimální příhoz: 5.000,- Kč
Dražební jistota: 30.000,- Kč

Zástavní práva, věcná břemena a další závazky váznoucí na předmětu dražby:


Veškeré podmínky a informace o dražbě naleznete v dražební vyhlášce.

Veškeré informace o používání dražebního systému naleznete v průvodci pro účast v elektronických dražbách.

Tímto vyzývám účastníky dražby, aby učinili alespoň nejnižší podání!