skip to main content

RD 7+1 a pozemek 2182 m2, Radkovice u Příchovic, okres Plzeň-jih

přímý prodej

Jedná se o pozemek parc.č. 344/9, na kterém stojí rodinný dům 7+1, který byl postaven na základě stavebního povolení, je dokončený ale není zkolaudovaný. Dále na pozemku parc.č. 344/9 stojí čtyři kolny, zapuštěný bazén, studna, ČOV a rozestavěná, nedokončená stavba skladu zahradní techniky. Dům má celkově 496 m2, započitatelná plocha obytná 410 m2, zastavěná plocha domu 336 m2.

RD 7+1 a pozemek 2182 m2, Radkovice u Příchovic, okres Plzeň-jih | Podrobný popis

Jedná se o pozemek 344/9 – orná půda, evidovaná výměra 2182 m2 - podle geometrického plánu č. 154-1/2023, na kterém  stojí rodinný dům 7+1, který byl postaven na základě stavebního povolení, je dokončený ale  není zkolaudovaný, nemá přidělené číslo popisné a není zakreslený v katastrální mapě. Dále na pozemku parc.č. 344/7 stojí čtyři kolny užívané převážně pro skladování, částečně pro chov králíků, zapuštěný bazén, studna, ČOV a rozestavěná, nedokončená stavba skladu zahradní techniky. Odkanalizování rodinného domu do ČOV s přepadem do dešťové kanalizace, voda ze studny (dle sdělení nedostatek vody), elektroinstalace zavedena, bez plynu. RD má celkově 496 m2, započitatelná plocha obytná 410 m2, zastavěná plocha domu 336 m2. Dům je nepodsklepený, má jedno nadzemní podlaží a využité podkroví.Katastrální/detailní popis


- pozemek p. č. 344/9 – orná půda, evidovaná výměra 2 182 m2 - podle geometrického plánu č. 154-1/2023

vše zapsáno v katastru nemovitostí u Katastrálního úřadu pro Plzeňský kraj, Katastrální pracoviště Plzeň-jih, obec Radkovice, katastrální území Radkovice u Příchovic na LV č. 805.

Log

Kontaktní osoba

Klára Křížová

Adresa

Prohlídky

Forma prodeje přímý prodej
Typ Nemovité věci > Domy
Číslo účtu 123-8590960277/0100
Minimální cena 4 900 000 Kč
Aktuální datum 20.5.2024 23:05:36

Jak uspět a vydražit

Jak uspět a vydražit

1. Registrovat se

2. Uhradit jistotu = vratnou kauci

3. Přihlásit se

Zobrazit správný postup