Zprávy

...

Rekordní dražba Zbrojovky řádně doplacena

Námi organizovaná dražba areálu Zbrojovky je rekordní již podruhé. A to tím, že byla řádně a v termínu doplacena cena dosažená vydražením. Tím se tato dražba stala nejen dražbou s nejvyšší cenou dosaženou vydražením od účinosti zákona č. 26/2000 Sb. o veřejných dražbách, ale je rekordní také tím, že byla také řádně doplacena. Tak překonala jiný rekord, který držela také naše společnost - dražbu podniku UNIKOV Ostrava, kde byla řádně na jaře 2006 doplacena cena 466 mil. Kč.

...

Získali jsme certifkát ISO 9001:2001

PROKONZULTA ZÍSKALA CERTIFIKÁT ISO A PATŔÍ MEZI TOP DRAŽEBNÍKY Začátkem března 2007 jsme úspěšně dokončili proces, který jsme započali už v první polovině roku 2006, a získali jsme certifikát jakosti ISO. PROKONZULTA pro provádění veřejných dražeb zavedla a používá systém managementu jakosti, který odpovídá ČSN EN ISO 9001:2001. Platnost certifikátu je do 22.2.2010. Tímto jsme se zařadili do absolutní špičky mezi českými dražebníky nejen finančním objemem dosaženým vydražením, kam již delší dobu patříme, ale také po stránce organizační. Věříme, že zavedením tohoto systému jakosti budeme moci ještě lépe plnit náročné požadavky našich obchodních partnerů a naše služby nadále zlepšovat.

...

REKORDNÍ DRAŽBA

PROKONZULTA DOSÁHLA DRAŽBOU ZBROJOVKY ABSOLUTNÍHO REKORDUBRNO – Přepište dějiny, přepište dějiny. Tak vysoká částka dosažená při dražbě nemá v naší zemi obdoby. Dražba celého areálu Zbrojovky Brno, kde bylo nejnižší podání, lidově řečeno vyvolávací cena, necelých 352 milionů korun, skončila na částce 707 milionů. Samotné licitování trvalo necelé půl hodiny. Takto vysoko se nikdo nikdy v České republice nedostal a to ani před deseti lety, kdy se ještě dražilo podle zákona o malé privatizaci a kdy cena přesáhla magickou půlmiliardovou výši a byla doplacena. Předchozí rekord, kdy už platil zákon o veřejných dražbách, držela naše společnost z minulého roku, kdy byla doplacena částka 466 milionů korun za areál MS - UNIKOV, což se předtím nikdy nestalo, (konkurence měla zmařenu pětisetmilionovou dražbu). Do této výše se částka vyšplhala z původních 180 milionů. Nyní jsme tedy překonali sami sebe. Teď už zbývá jen čekat, až vydražitel do konce dubna doplatí. Z velkých dražeb máme v naší republice nejvíce zkušeností, neboť kromě rekordní dražby a již zmíněné předchozí dražby jsme úspěšně realizovali před třemi lety dražbu areálu BOBYCENTRA. Celkem cena dosažená v těchto dražbách přesáhla částku 300 milionů korun, v jedné dražbě hotelového komplexu to bylo 231 milionů. Úspěšné byly rovněž dražby jednotlivých areálů zkrachovalého rozsáhlého textilního podniku KRAS za více než 70 milionů.

...

REKORDNÍ DRAŽBA SKUTEČNĚ DOPLACENA

S předstihem tří dnů byla doplacena rekordně vysoká cena dosažená vydražením ve výši 466 mil. Kč za podnik MS UNIKOV OSTRAVA. Tím se tato dražba stala největší dražbou v ČR, za kterou bylo skutečně doplaceno.

...

REKORDNÍ DRAŽBA MS UNIKOV

PROKONZULTA NEJVĚTŠÍ DRAŽEBNÍK V ČRZ vyvolávací ceny 180 milionů se nám podařilo navýšit cenu dosaženou vydražením až na částku 466 milionů korun.Jednalo se o majetk zkrachovalé MS-UNIKOV OSTRAVA, kterou jsme 14.12.2005 v dražbě prodali dceřiné firmě německého koncenru TSR Recycling.Tato dražba je letošní největší dražbou v České republice.Pokud bude do tří měsíců doplaceno, tak se stane také historicky jednou z největších úspěšných dražeb v ČR.

...

PROKONZULTA NEJVĚTŠÍ DRAŽEBNÍK NA MORAVĚ

PROKONZULTA NEJVĚTŠÍ DRAŽEBNÍK NA MORAVĚZa částku 20 milionů korun se podařilo 5.8. naší dražební společnosti prodat v dražbě blanenský Hotel Macocha. Jsme spokojeni, i když zájemců bylo trochu méně, než se původně předpokládalo, ale to je možné přičítat době prázdnin, kdy jsou lidé na dovolených.Podle finančního objemu dosaženého vydražením majetku se stala naše společnost za letošní rok už teď největším dražebníkem na Moravě a čtvrtým největším v republice.A to nás brzy čekají ještě velké dražby v řádech desítek milionů korun, jako FRUTA nebo RENEGATE, tak snad se dostaneme na špičku i v celostátním měřítku.

...

Pomohli jsme nemocným dětem

Naše společnost se rozhodla přispět finančním darem ve výši 60.000,- Kč na Nadační fond dětské onkologie KRTEK.Tato nadace pracuje při Dětské fakultní nemocnici v Brně.Pokud i Vy byste měli zájem pomoci na správném místě - výkonnou ředitelkou fondu je Mgr. Monika Chasáková, telefon 724 216 596, číslo účtu nadace je 3503770297/0100.Věříme, že naše pomoc umožní dětem lépe snášet nepříjemnosti léčby a pomůžeme jim v návratu mezi zdravé vrstevníky.

...

Jsme akciovou společností

S potěšením můžeme oznámit, že naše společnost završila svou transformaci ve společnost akciovou i po formální stránce a tento týden došlo k zápisu změn i v obchodním rejstříku.Došlo ke změně naší právní formy ze společnosti s ručením omezeným na akciovou společnost se základním kapitálem ve výši 3.085.000,- Kč.Zároveň došlo ke změně sídla společnosti. To je nyní i po formální stránce sjednoceno s faktickým sídlem centrály, která již sídlí v prostorách na Křenové 26, Brno.Věříme, že touto změnou nebudou dotčeny naše vztahy a služby směrem k našim klientům a partnerům v tom smyslu, že jim budeme i nadále poskytovat stejně kvalitní a prvotřídní služby jako doposud. Přirozeně se budeme snažit o vzestup těchto standardů na co možná nejvyšší úroveň.

...

Boskovický závod zkrachovalého Kras-Haka má nového majitele

Poslední výrobní závod zkrachovalé oděvní firmy Kras-Haka a.s. v Boskovicích už našel nového majitele. Ve veřejném výběrovém řízení jej získala česká společnost, která zatím zůstává v anonymitě. Za závod včetně asi 450 zaměstnanců nabídla 20 milionů korun, řekl Josef Machů z dražební společnosti Prokonzulta. V Boskovicích se podařilo udržet výrobu po celou dobu konkursu, který byl na oděvní firmu prohlášen v roce 2001. Firma měla ještě závody v Brně, Moravské Třebové na Svitavsku a v Třešti na Jihlavsku. Generální ředitel Kras-Haka Jan Waidhofer uvedl, že většina produkce boskovického závodu je vyráběna formou práce ve mzdě. Pracovníci šijí pánská saka, kalhoty a vesty. Podniku se podle ředitele daří hospodařit bez strát. Boskovickou výrobu se podařilo prodat až napotřetí. Odhadní cena majetku byla přes 37 milionů korun, ale vyvolávací cena se postupně snižovala. Správkyně konkursní podstaty Kras-Haka s.r.o. Miloslava Horská byla s prodejem boskovické pobočky i za uvedenou cenu spokojena

...

Konkurz Krasu se blíží do finále

Budovy a plochy brněnského Krasu v areálu na Bělidlech byly prodány za 53 milionůV bláznivý duel, v němž místo kulek vzduchem létaly miliony, se proměnila včerejší dražba bývalého výrobního závodu v Brně na Bělidlech. Ten patřil oděvní společnosti Kras-Haka, jež je už čtvrtým rokem v konkurzu. Komplex budov a přilehlých prostor vítěz nakonec získal za 53 milionů korun.

Jak uspět a vydražit

Jak uspět a vydražit

1. Registrovat se

2. Uhradit jistotu = vratnou kauci

3. Přihlásit se

Zobrazit správný postup