Zprávy

...

Hotel Neptun u Brněnské přehrady

Připravujeme dražbu Hotelu Neptun u Brněnské přehrady. Jedná se o zajímavou investiční příležitost.Hotel nyní není provozován, kapacita je celkem 83 lůžek, komplex sestává ze tří samostaných budov a pěti garáží.Hotel je velmi dobře dostupný, v atraktivní lokalitě. Dražba proběhne včetně veškerého vnitřního vybavení. 

...

Dobročinná aukce paňáců s podpisy významných osobností se podařila

Úspěšná dražba zahájila festival Jeden svět v Brně  Naše dražební společnost PROKONZULTA zdarma zajistila dobročinnou aukci ručně šitých paňáců s podpisy známých osobností, kterou začala v pondělí 22. března v 18:30 v Divadle Husa na provázku brněnská část festivalu dokumentárních filmů Jeden svět. Aukce měla skvělou atmosféru, lidé v téměř zaplněném sále v divadle přihazovali a často spontánně tleskali. Největší zájem byl o loutky s podpisem J. A. Pitínského, Václava Havla a Reinholda Messnera (každá se vyšplhala až téměř na tři tisíce korun). Dražilo se celkem 20 hadrových paňáců, vyvolávací cena každého z nich byla 700 korun. Podařilo se vydražit téměř všechny. Výtěžek aukce byl 25 tisíc korun a jak prohlásila novinářka Petra Procházková ze sdružení Berkat, vše bude použito na operaci očních rohovek afghánského dítěte.  

...

Pozvánka na dobročinnou aukci uměleckých děl

Dne 24.2.2010 se od 17:00 v salonku Hotelu International v Brně uskuteční aukce uměleckých děl ve prospěch sluchově postižených dětí. Akce se koná s podporou Nadačního fondu Náš domov.V aukci budou plastiky významných akademických sochařů Olbrama Zoubka a Petra Jedličky.  

...

Veřejnou dražbu nelze ze zákona utajit

Reagujeme na dnešní článek na první straně MF DNES – „Okrást věřitele? Zařídíme slečno“ pojednávající o tom, jak se vydělává na podvodných dražbách. http://zpravy.idnes.cz/mfdnes.asp?r=titulni_stranaa&v=246&c=1276334

...

Dosáhli jsme počtu 600 dražeb

Léto přeje "kulatým číslům" a přírůstkům. Po nedávném pokoření hranice 3 mld. Kč v objemu vydraženého majetku jsme dnešním dnem dosáhli počtu 600 dražeb. Vzhledem k tomu, že pracoviště Centrální adresy ještě zatím nezpracovalo i některé další vyhlášky, které jsme ke zpracování zaslali, dá se předpokládat, že dnešního dne v odpoledních hodinách ještě tuto hranici překročíme.

...

Překročili jsme 3 miliardy Kč!

V objemu ceny dosažené vydražením majetku vydraženého ve veřejných dražbách jsme podle oficiální statistiky vedené na Centrální adrese překročili částku 3 miliardy korun. Tuto hranici jsme překonali jako první dražebník v ČR.

...

Jsme dražebníkem č. 1 i pro uplynulý rok 2008

Dle statistiky vedené na Centrální adrese jsme opět i pro rok 2008 skončili na prvním místě ve statistice dražebníků v objemu vydraženého majetku. Ten pro rok 2008 dosáhnul částku převyšující 481 mil. Kč.To je důkazem, že naše společnost přední místa obsazuje ne díky náhodným velkým dražbám, jak nám často podsouvá naše kritika. Toto přední umístění, které jsme již poněkolikáté získali svědčí o naší precizní práci, dlouhodobě zvyšující se kvalitě a rychlosti přípravy a realizace dražeb a tím i spokojenosti našich obchodních partnerů.

...

Člen našeho vedení byl kooptován do představenstva ČAD

Předseda představenstva naší společnosti Ing. Jaroslav Hradil, byl dne 27.2.2009 na sněmu ČAD - České asicace dražebníků - kooptován do představenstva této organizace. ČAD zaštiťuje zájmy dražebnické obce v ČR, zajišťuje pro dražebníky poradenství, jedná především ve vztahu k Ministerstvu pro místní rozvoj při návrzích novely zákona o veřejných dražbách a podobně. 

...

Pomohli jsme nemocným dětem

 Naše společnost se opět rozhodla přispět finančním darem a to ve výši 18.000,- Kč na Nadační fond dětské onkologie KRTEK.Tato nadace pracuje při Dětské fakultní nemocnici v Brně.Pokud i Vy byste měli zájem pomoci na správném místě číslo účtu nadace je 3503770297/0100, spojení je info@krtek-nf.cz.Věříme, že naše pomoc umožní dětem lépe snášet nepříjemnosti léčby zákěřné nemoci a pomůžeme jim v návratu mezi zdravé vrstevníky.

...

Jsme dražebníkem roku 2007

Dne 25.1.2008 se v Praze konala pod vedením České asociace dražebníků za hojné účasti zástupců médií včetně České televize tisková beseda na téma JAKÝ BYL DRAŽEBNÍ ROK 2007?V rámci jejího konání jsme z rukou předsedy asociace RNDr. Bureše a prezidenta asociace JUDr. Olivy obdrželi pamětní titul Dražebník roku 2007 a pamětní kladívko a podložku licitátora s gravírovaným věnováním.Důvodem pro udělení tohoto historicky prvního titulu byl především náš historický úspěch v loňském roce, kdy jsme objemem vydraženého majetku za rok 2007 přesáhli částku jedné miliardy korun. Důvodem byly ale také naše dlouhodobě vysoké výsledky, které jsme nyní zúročili.Odkaz na článek na stránkách asociace:http://www.drazebnici.cz/cad-scripts/cadweb.exe/include?file=clanek99.inc 

Jak uspět a vydražit

Jak uspět a vydražit

1. Registrovat se

2. Uhradit jistotu = vratnou kauci

3. Přihlásit se

Zobrazit správný postup