skip to main content

Lanatex - movitý a nemovitý majetek dlužníka

Anglická aukce

Lanatex - movitý a nemovitý majetek dlužníka | Podrobný popis

Jedná se o zpeněžení majetku z majetkové podstaty dlužníka LANATEX, a.s. v rámci insolvenčního řízení vedeného u Krajského soudu v Brně pod sp. zn.: KSBR 44 INS 3905 / 2022, veškeré informace o průběhu tohoto insolvenčního řízení jsou dostupné v insolvenčním rejstříku (odkaz zde). 


Detailní přehled předmětu prodeje je popsán v informační kartě nemovitosti.

V případě zájmu o nahlédnutí do smluvní dokumentace (nájemní smlouvy, smlouvy k věcným břemenům apod.) budou zájemcům zpřístupněny po uhrazení vratné kauce. Fyzicky budou zpřístupněny v kanceláři insolvenčního správce: JUDr. Milena Bódiová, Jurečkova 1860/4, 702 00 Ostrava. Zájemce bere na vědomí, že před vstupem do dataroomu podepíše smlouvu o mlčenlivosti (NDA).  

Každý účastník elektronické aukce je povinen:

  • Být platně registrovaným účastníkem v aukčním sytému spol. PROKONZULTA, a.s., registrace možná zde: www.prokonzulta.cz/register   
  • Uhradit stanovenou kauci na účet zprostředkovate

K termínu prohlídky se každý zájemce musí přihlásit prostřednictvím této stránky a to kliknutím na tlačítko "zúčastnit se" u vybraného termínu.

Další fotografie zašleme v případě zájmu odkazem na externí úložiště.

Doporučujeme osobní prohlídku předmětu prodeje.

Log

Kontaktní osoba

Tomáš Zvěřina

Adresa

Prohlídky

Forma prodeje Anglická aukce
Typ Prázdná
Číslo účtu 131-1230297/0100
Vyvolávací cena 24 500 000 Kč
Aukční jistota 100 000 Kč
Minimální hodnota příhozu 100 000 Kč
Aktuální příhoz {{ currentBid }} Kč
Termín konání 26.7.2024 10:00:00
Předpokládaný konec 26.7.2024 11:00:00
Čas do zahájení 5 dnů 09:18:17
Aktuální datum 21.7.2024 0:41:42

Jak uspět a vydražit

Jak uspět a vydražit

1. Registrovat se

2. Uhradit jistotu = vratnou kauci

3. Přihlásit se

Zobrazit správný postup