ARCHIV - RD Bezdědice, okres Mladá Boleslav 20190370DD

Forma prodeje
Aukce
Číslo účtu
4211125987/6800
Vyvolávací cena
520.000 Kč
Aukční jistota
50.000 Kč
Termín konání
28.1.2020 v 09:00:00
Konec aukce
28.1.2020 v 10:00:00
Odhadní cena
520.000 Kč
Místo konání
www.prokonzulta.cz
Datum prohlídek
8.1.2020 v 10:00
Místo konání prohlídky
Bezdědice 37, Bělá pod Bezdězem

Lokalita

Bezdědice 37, Bělá pod Bezdězem

zobrazit celou mapu »

Kontaktní osoba

Lukáš Rychnovský

777 948 131
Napište nám:
rychnovsky@prokonzulta.cz


Zprávy

Aukce byla ukončena
28.1.2020 10:00:00.00licitátor
E-aukce byla ukončena. Vítězem se nestal nikdo. Nebylo učiněno ani nejnižší podání.
28.1.2020 09:00:00.00licitátor
Dobrý den,
Vítám vás na elektronické aukci RD Bezdědice, okres Mladá Boleslav:

Organizátor:
PROKONZULTA, a.s., IČ 26307367, se sídlem Křenová 299/26, 602 00 Brno
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Brně, sp.zn. B 7673

Vyhlašovatel:
JUDr. Šárka Línková

Termín E-aukce:
Zahájení: 28.1.2020 09:00 Ukončení: 28.1.2020 10:00

Označení a specifikace předmětu E-aukce:

Předmětem elektronické aukce je soubor věcí nemovitých:

 

- pozemek p.č. St. 61 - zastavěná plocha a nádvoří, evidovaná výměra 146 m2,

                               Součástí je stavba: Bezdědice, č.p. 37, rod.dům

                               Stavba stojí na pozemku p.č.: St. 61

 

Vše zapsáno v katastru nemovitostí u Katastrálního úřadu pro Středočeský kraj, KP Mladá Boleslav, pro obec Bělá pod Bezdězem a k.ú. Bezdědice, na LV č. 70.

 

 

 Odhad ceny předmětu E-aukce: 520.000,- Kč
Cena byla zjištěna znalcem Ing. Jiřím Švecem, znalecký posudek číslo 4302 – 26/2019 ze dne 2.4.2019.

Nejnižší podání: 520.000,- Kč
Minimální příhoz: 5.000,- Kč
Aukční jistota: 50.000,- Kč

Zástavní práva, věcná břemena a další závazky váznoucí na předmětu aukce:


Veškeré informace o používání aukčního systému naleznete ve VOP.

Jelikož na E-aukci není přihlášen žádný účastník, vítězem se nestane nikdo a E-aukce bude ukončena v čase ukončení.