Tato nabídka již skončila
Pokračujte výběrem v jiné kategorii.

ARCHIV - areál Liberecké Výšiny-Starý Harcov 20150857DD

Forma prodeje
Dražba
Typ
Nemovitost
Stav
Vydraženo
Cena vydražení
17.000.222 Kč
Vyvolávací cena
11.302.500 Kč
Dražební jistota
1.500.000 Kč
Datum a čas ukončení
15.3.2016 v 11:14:05
Odhadní cena
13.000.000 Kč
Místo konání
www.prokonzulta.cz
Datum prohlídek
11.2.2016 ve 14:00
18.2.2016 ve 14:00
Místo konání prohlídky
Wolkerova 251, Liberec

Lokalita

Wolkerova 251, Liberec

zobrazit celou mapu »

Kontaktní osoba

Jarmila Matysová

776806022
Napište nám:
matysova@prokonzulta.cz


Zprávy

Dražba byla ukončena
15.3.2016 11:14:05.29licitátor
Tímto uděluji příklep ve výši 17.000.222 Kč pro účastníka dražby 4975016
15.3.2016 11:13:40.16licitátor
Podání ve výši 17.000.222 Kč učiněné účastníkem dražby 4975016 POTŘETÍ!
15.3.2016 11:12:40.16licitátor
Neučiní-li někdo z přítomných účastníků dražby podání vyšší, než bylo podání naposled učiněné účastníkem 4975016, udělím mu příklep.
15.3.2016 11:11:40.16licitátor
Podání ve výši 17.000.222 Kč učiněné účastníkem dražby 4975016 PODRUHÉ!
15.3.2016 11:10:40.16licitátor
Podání ve výši 17.000.222 Kč učiněné účastníkem dražby 4975016 POPRVÉ!
15.3.2016 11:08:40.16Účastník 4975016 učinil podání 17.000.222 Kč
15.3.2016 11:07:33.59Účastník 4848264 učinil podání 16.666.000 Kč
15.3.2016 11:07:25.39licitátor
Podání ve výši 16.500.000 Kč učiněné účastníkem dražby 4975016 PODRUHÉ!
15.3.2016 11:06:25.39licitátor
Podání ve výši 16.500.000 Kč učiněné účastníkem dražby 4975016 POPRVÉ!
15.3.2016 11:04:25.39Účastník 4975016 učinil podání 16.500.000 Kč
15.3.2016 11:03:50.65Účastník 4848264 učinil podání 16.250.000 Kč
15.3.2016 11:03:39.71licitátor
Podání ve výši 16.000.000 Kč učiněné účastníkem dražby 4975016 POPRVÉ!
15.3.2016 11:01:39.71Účastník 4975016 učinil podání 16.000.000 Kč
15.3.2016 11:01:10.82Účastník 4848264 učinil podání 15.750.000 Kč
15.3.2016 11:00:26.57licitátor
Podání ve výši 15.500.000 Kč učiněné účastníkem dražby 4975016 PODRUHÉ!
15.3.2016 10:59:26.57licitátor
Podání ve výši 15.500.000 Kč učiněné účastníkem dražby 4975016 POPRVÉ!
15.3.2016 10:57:26.57Účastník 4975016 učinil podání 15.500.000 Kč
15.3.2016 10:56:14.13Účastník 4848264 učinil podání 15.250.000 Kč
15.3.2016 10:53:12.21Účastník 4975016 učinil podání 15.000.000 Kč
15.3.2016 10:52:33.46Účastník 2867764 učinil podání 14.750.000 Kč
15.3.2016 10:51:41.36Účastník 4975016 učinil podání 14.700.000 Kč
15.3.2016 10:50:55.05Účastník 2867764 učinil podání 14.600.000 Kč
15.3.2016 10:39:11.30Účastník 4975016 učinil podání 14.500.000 Kč
15.3.2016 10:37:42.22Účastník 2867764 učinil podání 14.300.000 Kč
15.3.2016 10:33:46.83Účastník 4975016 učinil podání 14.100.000 Kč
15.3.2016 10:33:18.29Účastník 2867764 učinil podání 13.800.000 Kč
15.3.2016 10:31:48.32Účastník 4975016 učinil podání 13.700.000 Kč
15.3.2016 10:30:47.08Účastník 2867764 učinil podání 13.500.000 Kč
15.3.2016 10:30:12.46Účastník 4975016 učinil podání 13.250.000 Kč
15.3.2016 10:29:33.22Účastník 2867764 učinil podání 13.200.000 Kč
15.3.2016 10:23:56.64Účastník 4975016 učinil podání 13.150.000 Kč
15.3.2016 10:22:45.45Účastník 2867764 učinil podání 13.100.000 Kč
15.3.2016 10:19:13.60Účastník 4975016 učinil podání 13.000.000 Kč
15.3.2016 10:17:52.47Účastník 2867764 učinil podání 12.700.000 Kč
15.3.2016 10:14:48.33Účastník 4975016 učinil podání 12.500.000 Kč
15.3.2016 10:12:23.73Účastník 2867764 učinil podání 12.200.000 Kč
15.3.2016 10:10:56.10Účastník 4975016 učinil podání 12.000.000 Kč
15.3.2016 10:10:16.55Účastník 4986899 učinil podání 11.600.000 Kč
15.3.2016 10:09:05.97Účastník 4975016 učinil podání 11.550.000 Kč
15.3.2016 10:03:04.76Účastník 2867764 učinil podání 11.500.000 Kč
15.3.2016 10:01:29.32Účastník 4975016 učinil podání 11.450.000 Kč
15.3.2016 10:00:38.49Účastník 2867764 učinil podání 11.400.000 Kč
15.3.2016 10:00:00.00licitátor
Dobrý den,
Vítám vás na elektronické dražbě dobrovolné areál Liberecké Výšiny-Starý Harcov, kterou tímto zahajuji a pokračuji vyvoláním:

Dražebník:
PROKONZULTA, a.s., IČ 25332953, se sídlem Křenová 299/26, 602 00 Brno
společnost je zapsaná v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Brně, sp. zn.B 4298

Navrhovatel:
PhDr. Pavel Körner Ph.D.

Termín dražby:
Zahájení: 15.3.2016 10:00
Ukončení: 15.3.2016 11:00

Označení a specifikace předmětu dražby:

Předmětem elektronické dražby je soubor věcí movitých a nemovitých:

Nemovité:

- pozemek p.č. 784/2 - ostatní plocha, evidovaná výměra 1.052 m2, způsob využití - ostatní komunikace

- pozemek p.č. 830 - ostatní plocha, evidovaná výměra 3.481 m2, způsob využití - neplodná půda

- pozemek p.č. 831 - zastavěná plocha a nádvoří, evidovaná výměra 674 m2

               Součástí je stavba: Liberec XV - Starý Harcov, č.p. 251, obč. vyb.

              Stavba stojí na pozemku p.č.: 831

- pozemek p.č. 832 - zastavěná plocha a nádvoří, evidovaná výměra 37 m2

             Součástí je stavba: bez čp/če, garáž

            Stavba stojí na pozemku p.č.: 832

 

vše zapsáno v katastru nemovitostí u Katastrálního úřadu pro Liberecký se sídlem v Liberci, KP Liberec, pro obec Liberec a k.ú. Starý Harcov, na LV č. 3442.

 

Movité:

Movité věci tvoří zařízení a vybavení výše uvedených nemovitostí, tak jak je uveden v soupisu majetkové podstaty viz. příloha č.1.Odhad ceny předmětu dražby: 13.000.000,- Kč
Cena byla zjištěna znalcem Zdeňkem Müllerem, znalecký posudek číslo 5 196/118/2015 ze dne 29.10.2015.

Nejnižší podání: 11.302.500,- Kč
Minimální příhoz: 50.000,- Kč
Dražební jistota: 1.500.000,- Kč

Zástavní práva, věcná břemena a další závazky váznoucí na předmětu dražby:

Na předmětu elektronické dražby vázne věcné břemeno chůze pro parcelu 784/1 s povinností k parcele 784/2 na základě smlouvy o zřízení věcného břemene - bezúplatná V-2306/2003 ze dne 17.04.2003. Právní účinky vkladu práva ke dni 22.04.2003, zn. V-2306/2003-505.Veškeré podmínky a informace o dražbě naleznete v dražební vyhlášce.

Veškeré informace o používání dražebního systému naleznete v průvodci pro účast v elektronických dražbách.

Tímto vyzývám účastníky dražby, aby učinili alespoň nejnižší podání!