Tato nabídka již skončila
Pokračujte výběrem v jiné kategorii.

ARCHIV - Areál Libníč 20190010DD

VIZUALIZACI AREÁLU NALEZNETE V ODKAZU ZDE

Forma prodeje
Dražba
Typ
Nemovitost
Stav
Vydraženo
Cena vydražení
7.500.000 Kč
Vyvolávací cena
7.500.000 Kč
Dražební jistota
500.000 Kč
Datum a čas ukončení
15.5.2019 ve 12:00:15
Odhadní cena
13.750.000 Kč
Místo konání
www.prokonzulta.cz
Datum prohlídek
6.5.2019 v 16:00
7.5.2019 v 10:00
Místo konání prohlídky
část obce Libníč 112, Libníč

Lokalita

část obce Libníč 112, Libníč

zobrazit celou mapu »

Kontaktní osoba

Mgr. Josef Machů

605 808 600
Napište nám:
machu@prokonzulta.cz


Zprávy

Dražba byla ukončena
15.5.2019 12:00:15.13licitátor
Tímto uděluji příklep ve výši 7.500.000 Kč pro účastníka dražby 26179470
15.5.2019 12:00:00.77licitátor
Podání ve výši 7.500.000 Kč učiněné účastníkem dražby 26179470 POTŘETÍ!
15.5.2019 11:59:00.77licitátor
Neučiní-li někdo z přítomných účastníků dražby podání vyšší, než bylo podání naposled učiněné účastníkem 26179470, udělím mu příklep.
15.5.2019 11:58:00.77licitátor
Podání ve výši 7.500.000 Kč učiněné účastníkem dražby 26179470 PODRUHÉ!
15.5.2019 11:57:00.77licitátor
Podání ve výši 7.500.000 Kč učiněné účastníkem dražby 26179470 POPRVÉ!
15.5.2019 11:51:10.77Účastník 26179470 učinil podání 7.500.000 Kč
15.5.2019 11:00:00.00licitátor
Dobrý den,
Vítám vás na elektronické dražbě dobrovolné Areál Libníč, kterou tímto zahajuji a pokračuji vyvoláním:

Dražebník:
PROKONZULTA, a.s., IČ 26307367, se sídlem Křenová 299/26, 602 00 Brno
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Brně, sp.zn. B 7673

Navrhovatel:
Hart & Partners, v.o.s.

Termín dražby:
Zahájení: 15.5.2019 11:00
Ukončení: 15.5.2019 12:00

Označení a specifikace předmětu dražby:

Předmětem e-dražby je soubor věcí nemovitých:

 

- pozemek p.č. 15/2 - zastavěná plocha a nádvoří, evidovaná výměra 3.972 m2

             Součástí je stavba: Libníč, č.p. 112, víceúčel

             Stavba stojí na pozemku p.č.: 15/2

 

vše zapsáno v katastru nemovitostí u Katastrálního úřadu pro Jihočeský kraj se sídlem v Českých Budějovicích, KP České Budějovice, pro obec a k.ú. Libníč, na LV č. 231.Odhad ceny předmětu dražby: 13.750.000,- Kč
Cena byla zjištěna znalcem XP invest, s. r. o., znalecký posudek číslo 7256-1799/2018 ze dne 6.11.2018.

Nejnižší podání: 7.500.000,- Kč
Minimální příhoz: 20.000,- Kč
Dražební jistota: 500.000,- Kč

Zástavní práva, věcná břemena a další závazky váznoucí na předmětu dražby:

Na předmětu vázne věcné břemeno ze dne 19.10.2000. Právní účinky vkladu ke dni 13.11.2000 právo spoluužívat část parc.k chůzi,jízdě a vstupu za účelem oprav domu č.p.85 (dle GP 184-170/2000) pro Obec Libníč, č.p. 85, 37371 Libníč, IČO: 00581445 k parcele č. 15/2 na základě smlouvy o věcném břemeni V3 6241/2000.Veškeré podmínky a informace o dražbě naleznete v dražební vyhlášce.

Veškeré informace o používání dražebního systému naleznete v průvodci pro účast v elektronických dražbách.

Tímto vyzývám účastníky dražby, aby učinili alespoň nejnižší podání!