skip to main content

Byt Podbořany, k.ú. Letov, okres Louny

dražba

Byt Podbořany, k.ú. Letov, okres Louny | Podrobný popis

Byt 3+1 se nachází v 2. nadzemním podlaží. Kuchyňské vybavení dle prohlášení vlastníka kuchyňská linka a elektrický sporák. V koupelně vybavení dle prohlášení vlastníka vana, umyvadlo. Voda je přivedena z obecního vodovodu.  Zemní plyn není zaveden. 

Prohlídka předmětu ocenění nebyla znalci umožněna. Dokumentace nemusí odpovídat skutečnému stavu.Katastrální/detailní popis

- jednotka č. 73/3, způsob využití – byt, typ jednotky byt.z., podíl na společných částech domu a pozemku1/6

Vymezeno v:

Budova: Letov, č.p. 73, byt.dům, LV 1108

                na parcele: St. 26/1, LV 1108

Parcela: St. 26/1, zastavěná plocha a nádvoří, evidovaná výměra 201 m2

a dále spoluvlastnický podíl ve výši 1/6:

- pozemek p.č. St. 26/1, zastavěná plocha a nádvoří, evidovaná výměra 201m2

Na pozemku stojí stavba: Letov, č.p. 73, byt.dům

Část obce, č. budovy - Letov, č.p. 73, způsob využití - byt.dům, na parcele - St. 26/1

vše zapsáno v katastru nemovitostí u Katastrálního úřadu pro Ústecký kraj, Katastrální pracoviště Žatec, obec Podbořany a katastrální území Letov na LV 1108, 1135.

Na základě Rozsudku jménem republiky o určení neúčinnosti právního jednání dlužníka  č.j. 18 ICm 1469/2021-50 ( KSUL 71 INS 10632/2020) ze dne 7.6.2022,  se určuje, že darovací smlouva ze dne 18.12.2019, uzavřená mezi dlužnicí Hanou Lassmanovou, nar. 21.5.1975, a Viktorem Lassmanem, nar. 23.4.1974,  na straně jedné coby dárci a Viktorem Lassmanem, nar. 6.6.1994, coby obdarovaným, na základě které došlo k převodu nemovitostí zapsaných na LV č. 1135 a 1108, k.ú. Letov,  je neúčinným právním krokem.

Log

Kontaktní osoba

Jan Slabák,

Adresa

Prohlídky

Forma prodeje Elektronická dražba dobrovolná
Typ Nemovité věci > Byty
Číslo účtu 131-1660730257/0100
Odhadní cena 1 225 000 Kč
Vyvolávací cena 1 050 000 Kč
Minimální hodnota příhozu 2 000 Kč
Aktuální příhoz {{ currentBid }} Kč
Dražební jistota 150 000 Kč
Termín konání 5.6.2024 10:00:00
Předpokládaný konec 5.6.2024 11:00:00
Čas do zahájení 15 dnů 09:20:37
Aktuální datum 21.5.2024 0:39:22

Dokumenty


Jak uspět a vydražit

Jak uspět a vydražit

1. Registrovat se

2. Uhradit jistotu = vratnou kauci

3. Přihlásit se

Zobrazit správný postup