ARCHIV - Nemovitý a movitý majetek ČKD Blansko Strojírny,a.s. 20190187DD

Forma prodeje
Dražba
Typ
Nemovitost
Vyvolávací cena
138.080.000 Kč
Dražební jistota
14.000.000 Kč
Datum a čas zahájení
17.7.2019 v 10:00:00
Datum a čas ukončení
17.7.2019 v 11:00:00
Odhadní cena
138.080.000 Kč
Místo konání
www.prokonzulta.cz
Datum prohlídek
1.7.2019 ve 14:00
9.7.2019 v 10:00
Místo konání prohlídky
Gellhornova 2228/1, Blansko

Lokalita

Gellhornova 2228/1, Blansko

zobrazit celou mapu »

Kontaktní osoba

Jarmila Matysová

776806022
Napište nám:
matysova@prokonzulta.cz


Zprávy

Dražba byla ukončena
17.7.2019 11:00:00.00licitátor
Dražba byla ukončena. Vydražitelem se nestal nikdo. Nebylo učiněno ani nejnižší podání.
17.7.2019 10:00:00.00licitátor
Dobrý den,
Vítám vás na elektronické dražbě dobrovolné Nemovitý a movitý majetek ČKD Blansko Strojírny,a.s., kterou tímto zahajuji a pokračuji vyvoláním:

Dražebník:
PROKONZULTA, a.s., IČ 26307367, se sídlem Křenová 299/26, 602 00 Brno
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Brně, sp.zn. B 7673

Navrhovatel:
Indra-Šebesta v.o.s.

Termín dražby:
Zahájení: 17.7.2019 10:00
Ukončení: 17.7.2019 11:00

Označení a specifikace předmětu dražby:

Předmětem elektronické dražby je  soubor nemovitých a movitých věcí:

Nemovité věci:

- pozemek p.č. St. 3474 - zastavěná plocha a nádvoří, evidovaná výměra 874 m2

             Součástí je stavba: Blansko, č.p. 2228, jiná st.

             Stavba stojí na pozemku p.č.: St. 3474

- pozemek p.č. St. 3475 - zastavěná plocha a nádvoří, evidovaná výměra 907 m2

             Součástí je stavba: bez čp/če, garáž

             Stavba stojí na pozemku p.č.: St. 3475

- pozemek p.č. St. 3476 - zastavěná plocha a nádvoří, evidovaná výměra 19 m2, způsob využití - zbořeniště

- pozemek p.č. St. 3481 - zastavěná plocha a nádvoří, evidovaná výměra 1.876 m2

             Součástí je stavba: bez čp/če, jiná st.

             Stavba stojí na pozemku p.č.: St. 3481

- pozemek p.č. St. 3482 - zastavěná plocha a nádvoří, evidovaná výměra 303 m2, způsob využití - zbořeniště

- pozemek p.č. St. 3487 - zastavěná plocha a nádvoří, evidovaná výměra 483 m2

             Součástí je stavba: bez čp/če, prům.obj.

             Stavba stojí na pozemku p.č.: St. 3487

- pozemek p.č. St. 3488 - zastavěná plocha a nádvoří, evidovaná výměra 864 m2

             Součástí je stavba: bez čp/če, prům.obj.

             Stavba stojí na pozemku p.č.: St. 3488

- pozemek p.č. St. 3489 - zastavěná plocha a nádvoří, evidovaná výměra 870 m2

             Součástí je stavba: Blansko, č.p. 2237, prům.obj

             Stavba stojí na pozemku p.č.: St. 3489

- pozemek p.č. St. 3490 - zastavěná plocha a nádvoří, evidovaná výměra 2.656 m2

             Součástí je stavba: bez čp/če, prům.obj

             Stavba stojí na pozemku p.č.: St. 3490

- pozemek p.č. St. 3491 - zastavěná plocha a nádvoří, evidovaná výměra 816 m2

             Součástí je stavba: bez čp/če, prům.obj

             Stavba stojí na pozemku p.č.: St. 3491

- pozemek p.č. St. 3492 - zastavěná plocha a nádvoří, evidovaná výměra 19.043 m2

             Součástí je stavba: bez čp/če, prům.obj

             Stavba stojí na pozemku p.č.: St. 3492

- pozemek p.č. St. 3494 - zastavěná plocha a nádvoří, evidovaná výměra 84 m2

             Součástí je stavba: bez čp/če, prům.obj

             Stavba stojí na pozemku p.č.: St. 3494

- pozemek p.č. St. 3495 - zastavěná plocha a nádvoří, evidovaná výměra 543 m2

             Součástí je stavba: bez čp/če, prům.obj

             Stavba stojí na pozemku p.č.: St. 3495

- pozemek p.č. St. 3506/1 - zastavěná plocha a nádvoří, evidovaná výměra 17.196 m2

             Na pozemku stojí stavba: Blansko, č.p. 2239, prům.obj

- pozemek p.č. St. 3506/3 - zastavěná plocha a nádvoří, evidovaná výměra 1.837 m2

             Na pozemku stojí stavba: Blansko, č.p. 2239, prům.obj

- pozemek p.č. St. 3507 - zastavěná plocha a nádvoří, evidovaná výměra 318 m2, způsob využití - zbořeniště

- pozemek p.č. St. 3513 - zastavěná plocha a nádvoří, evidovaná výměra 260 m2, způsob ochrany - rozsáhlé chráněné území

             Součástí je stavba: bez čp/če, prům.obj

             Stavba stojí na pozemku p.č.: St. 3513

- pozemek p.č. St. 3515/2 - zastavěná plocha a nádvoří, evidovaná výměra 202 m2, způsob ochrany - rozsáhlé chráněné území

             Součástí je stavba: bez čp/če, prům.obj

             Stavba stojí na pozemku p.č.: St. 3515/2

- pozemek p.č. St. 3522 - zastavěná plocha a nádvoří, evidovaná výměra 221 m2, způsob ochrany - rozsáhlé chráněné území

             Součástí je stavba: bez čp/če, prům.obj

             Stavba stojí na pozemku p.č.: St. 3522

- pozemek p.č. St. 3523 - zastavěná plocha a nádvoří, evidovaná výměra 441 m2, způsob ochrany - menší chráněné území, rozsáhlé chráněné území

             Součástí je stavba: bez čp/če, prům.obj

             Stavba stojí na pozemku p.č.: St. 3523

- pozemek p.č. St. 3526/2 - zastavěná plocha a nádvoří, evidovaná výměra 177 m2, způsob ochrany - rozsáhlé chráněné území

             Součástí je stavba: bez čp/če, prům.obj

             Stavba stojí na pozemku p.č.: St. 3526/2

- pozemek p.č. St. 3532 - zastavěná plocha a nádvoří, evidovaná výměra 225 m2, způsob ochrany - rozsáhlé chráněné území

             Součástí je stavba: bez čp/če, tech.vyb

             Stavba stojí na pozemku p.č.: St. 3532

- pozemek p.č. St. 3538 - zastavěná plocha a nádvoří, evidovaná výměra 74 m2, způsob ochrany - menší chráněné území, rozsáhlé chráněné území

             Součástí je stavba: bez čp/če, tech.vyb

             Stavba stojí na pozemku p.č.: St. 3538

- pozemek p.č. St. 4248 - zastavěná plocha a nádvoří, evidovaná výměra 2.100 m2

             Součástí je stavba: bez čp/če, prům.obj

             Stavba stojí na pozemku p.č.: St. 4248

- pozemek p.č. St. 4261 - zastavěná plocha a nádvoří, evidovaná výměra 587 m2

             Součástí je stavba: bez čp/če, prům.obj

             Stavba stojí na pozemku p.č.: St. 4261

- pozemek p.č. St. 4263 - zastavěná plocha a nádvoří, evidovaná výměra 144 m2

             Součástí je stavba: bez čp/če, prům.obj

             Stavba stojí na pozemku p.č.: St. 4263

- pozemek p.č. St. 4274 - zastavěná plocha a nádvoří, evidovaná výměra 219 m2

             Součástí je stavba: bez čp/če, prům.obj

             Stavba stojí na pozemku p.č.: St. 4274

- pozemek p.č. St. 4275 - zastavěná plocha a nádvoří, evidovaná výměra 434 m2

             Součástí je stavba: bez čp/če, prům.obj

             Stavba stojí na pozemku p.č.: St. 4275

- pozemek p.č. St. 4279 - zastavěná plocha a nádvoří, evidovaná výměra 404 m2

             Součástí je stavba: bez čp/če, tech.vyb

             Stavba stojí na pozemku p.č.: St. 4279

- pozemek p.č. St. 4280 - zastavěná plocha a nádvoří, evidovaná výměra 17 m2, způsob využití - zbořeniště

- pozemek p.č. St. 4281 - zastavěná plocha a nádvoří, evidovaná výměra 682 m2

             Součástí je stavba: Blansko, č.p. 2235, prům.obj

             Stavba stojí na pozemku p.č.: St. 4281

- pozemek p.č. St. 4344 - zastavěná plocha a nádvoří, evidovaná výměra 190 m2, způsob ochrany - rozsáhlé chráněné území

             Součástí je stavba: bez čp/če, obč.vyb

             Stavba stojí na pozemku p.č.: St. 4344

- pozemek p.č. St. 4345 - zastavěná plocha a nádvoří, evidovaná výměra 202 m2, způsob ochrany - menší chráněné území, rozsáhlé chráněné území

             Součástí je stavba: bez čp/če, prům.obj

             Stavba stojí na pozemku p.č.: St. 4345

- pozemek p.č. St. 5200 - zastavěná plocha a nádvoří, evidovaná výměra 147 m2

             Součástí je stavba: bez čp/če, výroba

             Stavba stojí na pozemku p.č.: St. 5200

- pozemek p.č. 1477/6 - ostatní plocha, evidovaná výměra 781 m2, způsob využití - ostatní komunikace

- pozemek p.č. 1477/7 - ostatní plocha, evidovaná výměra 297 m2, způsob využití - zeleň

- pozemek p.č. 1509 - ostatní plocha, evidovaná výměra 123 m2, způsob využití - ostatní komunikace

- pozemek p.č. 1516/6 - ostatní plocha, evidovaná výměra 34 m2, způsob využití - silnice

- pozemek p.č. 1516/7 - ostatní plocha, evidovaná výměra 54 m2, způsob využití - silnice

- pozemek p.č. 1516/8 - ostatní plocha, evidovaná výměra 74 m2, způsob využití - silnice

- pozemek p.č. 1519 - ostatní plocha, evidovaná výměra 2.458 m2, způsob využití - manipulační plocha

- pozemek p.č. 1520 - ostatní plocha, evidovaná výměra 135 m2, způsob využití - neplodná půda

- pozemek p.č. 1522 - ostatní plocha, evidovaná výměra 635 m2, způsob využití - neplodná půda

- pozemek p.č. 1523/1 - ostatní plocha, evidovaná výměra 476 m2, způsob využití - jiná plocha

- pozemek p.č. 1523/2 - ostatní plocha, evidovaná výměra 367 m2, způsob využití - jiná plocha

- pozemek p.č. 1524 - ostatní plocha, evidovaná výměra 37.206 m2, způsob využití - manipulační plocha

- pozemek p.č. 1525 - ostatní plocha, evidovaná výměra 358 m2, způsob využití - jiná plocha

- pozemek p.č. 1526 - ostatní plocha, evidovaná výměra 538 m2, způsob využití - neplodná půda

- pozemek p.č. 1527 - vodní plocha, evidovaná výměra 515 m2, způsob využití - koryto vodního toku umělé

- pozemek p.č. 1528 - ostatní plocha, evidovaná výměra 1.874 m2, způsob využití - neplodná půda

- pozemek p.č. 1530 - ostatní plocha, evidovaná výměra 2.208 m2, způsob využití - neplodná půda

- pozemek p.č. 1531 - ostatní plocha, evidovaná výměra 7.838 m2, způsob využití - manipulační plocha

- pozemek p.č. 1534 - ostatní plocha, evidovaná výměra 24.873 m2, způsob využití - manipulační plocha

- pozemek p.č. 1536/4 - ostatní plocha, evidovaná výměra 19 m2, způsob využití - manipulační plocha

- pozemek p.č. 1545 - vodní plocha, evidovaná výměra 1.830 m2, způsob využití - koryto vodního toku umělé, způsob ochrany - menší chráněné území, rozsáhlé chráněné území

- pozemek p.č. 1546 - ostatní plocha, evidovaná výměra 1.103 m2, způsob využití - neplodná půda, způsob ochrany - menší chráněné území, rozsáhlé chráněné území

- pozemek p.č. 1611/2 - ostatní plocha, evidovaná výměra 929 m2, způsob využití - manipulační plocha

- pozemek p.č. 1617 - ostatní plocha, evidovaná výměra 11.456 m2, způsob využití - manipulační plocha

- pozemek p.č. 1620/1 - vodní plocha, evidovaná výměra 41 m2, způsob využití - koryto vodního toku přirozené nebo upravené

- stavba Blansko, č.p. 2239, způsob využití - prům. obj, stojící na parcele č. St. 3506/1, na parcele č. St. 3506/2, LV 3465 a na parcele č. St. 3506/3

vše zapsáno v katastru nemovitostí u Katastrálního úřadu pro Jihomoravský kraj se sídlem v Brně, KP Blansko, pro obec a k.ú. Blansko, na LV č. 6181

 

a dále
- pozemek p.č. 904 - zastavěná plocha a nádvoří, evidovaná výměra 949 m2

             Součástí je stavba: bez čp/če, výroba

             Stavba stojí na pozemku p.č.: 904

- pozemek p.č. 905 - zastavěná plocha a nádvoří, evidovaná výměra 707 m2

             Součástí je stavba: Blansko, č.p. 2240, výroba

             Stavba stojí na pozemku p.č.: 905

- pozemek p.č. 906 - zastavěná plocha a nádvoří, evidovaná výměra 1.575 m2

             Součástí je stavba: bez čp/če, výroba

             Stavba stojí na pozemku p.č.: 906

- pozemek p.č. 907 - zastavěná plocha a nádvoří, evidovaná výměra 899 m2

             Součástí je stavba: bez čp/če, výroba

             Stavba stojí na pozemku p.č.: 907

- pozemek p.č. 918 - ostatní plocha, evidovaná výměra 1.217 m2, způsob využití - manipulační plocha

- pozemek p.č. 919 - ostatní plocha, evidovaná výměra 54 m2, způsob využití - manipulační plocha

- pozemek p.č. 924 - ostatní plocha, evidovaná výměra 33.566 m2, způsob využití - jiná plocha

- pozemek p.č. 925 - ostatní plocha, evidovaná výměra 1.169 m2, způsob využití - neplodná půda

- pozemek p.č. 932 - ostatní plocha, evidovaná výměra 1.046 m2, způsob využití - jiná plocha

- stavba bez čp/če, způsob využití - obč. vyb., stojící na parcele č. 538, LV 559, způsob ochrany - menší chráněné území

vše zapsáno v katastru nemovitostí u Katastrálního úřadu pro Jihomoravský kraj se sídlem v Brně, KP Blansko, pro obec a k.ú. Lažánky u Blanska, na LV č. 365

 

a dále

- pozemek p.č. 1216 - ostatní plocha, evidovaná výměra 297 m2, způsob využití - jiná plocha

- pozemek p.č. 1217/1 - ostatní plocha, evidovaná výměra 690 m2, způsob využití - jiná plocha

- pozemek p.č. 1218/1 - ostatní plocha, evidovaná výměra 193 m2, způsob využití - neplodná půda

- pozemek p.č. 1218/2 - ostatní plocha, evidovaná výměra 169 m2, způsob využití - neplodná půda

- pozemek p.č. 1219/1 - ostatní plocha, evidovaná výměra 62 m2, způsob využití - jiná plocha

- pozemek p.č. 1219/2 - ostatní plocha, evidovaná výměra 11 m2, způsob využití - jiná plocha

- pozemek p.č. 1224 - ostatní plocha, evidovaná výměra 1.136 m2, způsob využití - jiná plocha

- pozemek p.č. 1225 - ostatní plocha, evidovaná výměra 58 m2, způsob využití - neplodná půda

- pozemek p.č. 1227 - ostatní plocha, evidovaná výměra 259 m2, způsob využití - manipulační plocha

- pozemek p.č. 1228/1 - ostatní plocha, evidovaná výměra 2.149 m2, způsob využití - manipulační plocha

- pozemek p.č. 1228/3 - zastavěná plocha a nádvoří, evidovaná výměra 292 m2

             Součástí je stavba: bez čp/če, výroba

             Stavba stojí na pozemku p.č.: 1228/3

- pozemek p.č. 1228/5 - vodní plocha, evidovaná výměra 48 m2, způsob využití - koryto vodního toku přirozené nebo upravené

- pozemek p.č. 1229/1 - ostatní plocha, evidovaná výměra 69 m2, způsob využití - manipulační plocha

- pozemek p.č. 1229/2 - ostatní plocha, evidovaná výměra 329 m2, způsob využití - manipulační plocha

- pozemek p.č. 1229/4 - vodní plocha, evidovaná výměra 108 m2, způsob využití - koryto vodního toku přirozené nebo upravené

- pozemek p.č. 1230/1 - ostatní plocha, evidovaná výměra 739 m2, způsob využití - manipulační plocha

- pozemek p.č. 1230/5 - ostatní plocha, evidovaná výměra 112 m2, způsob využití - jiná plocha

- pozemek p.č. 1230/6 - ostatní plocha, evidovaná výměra 144 m2, způsob využití - manipulační plocha

- pozemek p.č. 1231/3 - ostatní plocha, evidovaná výměra 49 m2, způsob využití - manipulační plocha

- pozemek p.č. 1236/1 - ostatní plocha, evidovaná výměra 4.667 m2, způsob využití - manipulační plocha

- pozemek p.č. 1236/9 - zastavěná plocha a nádvoří, evidovaná výměra 206 m2

             Součástí je stavba: bez čp/če, výroba

             Stavba stojí na pozemku p.č.: 1236/9

- pozemek p.č. 1237/5 - ostatní plocha, evidovaná výměra 77 m2, způsob využití - neplodná půda

- pozemek p.č. 1470/7 - ostatní plocha, evidovaná výměra 255 m2, způsob využití - silnice

- pozemek p.č. 1470/8 - ostatní plocha, evidovaná výměra 9 m2, způsob využití - jiná plocha

- pozemek p.č. 1470/9 - ostatní plocha, evidovaná výměra 3 m2, způsob využití - jiná plocha

- pozemek p.č. 1470/11 - ostatní plocha, evidovaná výměra 111 m2, způsob využití - jiná plocha

- pozemek p.č. 1577/2 - ostatní plocha, evidovaná výměra 2 m2, způsob využití - ostatní komunikace

- pozemek p.č. 1577/3 - ostatní plocha, evidovaná výměra 5 m2, způsob využití - ostatní komunikace

- pozemek p.č. 1578/2 - ostatní plocha, evidovaná výměra 88 m2, způsob využití - ostatní komunikace

- pozemek p.č. 1578/3 - ostatní plocha, evidovaná výměra 13 m2, způsob využití - ostatní komunikace

- pozemek p.č. 1579/1 - ostatní plocha, evidovaná výměra 4 m2, způsob využití - ostatní komunikace

- pozemek p.č. 1579/3 - ostatní plocha, evidovaná výměra 8 m2, způsob využití - ostatní komunikace

vše zapsáno v katastru nemovitostí u Katastrálního úřadu pro Jihomoravský kraj se sídlem v Brně, KP Blansko, pro obec a k.ú. Olomučany, na LV č. 44

 

a dále

- pozemek p.č. 392/1 - vodní plocha, evidovaná výměra 220 m2, způsob využití - koryto vodního toku přirozené nebo upravené

- pozemek p.č. 392/2 - vodní plocha, evidovaná výměra 77 m2, způsob využití - koryto vodního toku přirozené nebo upravené

- pozemek p.č. 394/1 - ostatní plocha, evidovaná výměra 2.562 m2, způsob využití - neplodná půda

- pozemek p.č. 394/2 - ostatní plocha, evidovaná výměra 1 m2, způsob využití - silnice

- pozemek p.č. 395/3 - ostatní plocha, evidovaná výměra 15 m2, způsob využití - ostatní komunikace

- pozemek p.č. 395/4 - ostatní plocha, evidovaná výměra 324 m2, způsob využití - neplodná půda

- pozemek p.č. 395/5 - ostatní plocha, evidovaná výměra 2 m2, způsob využití - silnice

- pozemek p.č. 395/8 - ostatní plocha, evidovaná výměra 5 m2, způsob využití - silnice

- pozemek p.č. 395/12 - ostatní plocha, evidovaná výměra 96 m2, způsob využití - ostatní komunikace

- pozemek p.č. 395/13 - ostatní plocha, evidovaná výměra 116 m2, způsob využití - ostatní komunikace

- pozemek p.č. 395/14 - ostatní plocha, evidovaná výměra 59 m2, způsob využití - ostatní komunikace

vše zapsáno v katastru nemovitostí u Katastrálního úřadu pro Jihomoravský kraj se sídlem v Brně, KP Blansko, pro obec Blansko a k.ú. Klepačov, na LV č. 75

 

a dále

- pozemek p.č. 559 - zastavěná plocha a nádvoří, evidovaná výměra 82 m2, způsob ochrany - menší chráněné území, rozsáhlé chráněné území

             Součástí je stavba: bez čp/če, výroba

             Stavba stojí na pozemku p.č.: 559

vše zapsáno v katastru nemovitostí u Katastrálního úřadu pro Jihomoravský kraj se sídlem v Brně, KP Blansko, pro obec Blansko a k.ú. Těchov, na LV č. 19.

Movitý majetek:

Zapsaný v přílohách č.1, 2, 3, 4, 5, 6 a 7, které jsou na vyžádání u dražebníka.

Předmětem dražby nejsou umělecké předměty a předměty kulturní památky nacházející se v objektu předmětu dražby.

 

 Odhad ceny předmětu dražby: 138.080.000,- Kč
Cenu zjistil znalec Kreston A&CE Consulting, s.r.o., znalecký posudek číslo 3489-69/19 ze dne 22.5.2019.

Nejnižší podání: 138.080.000,- Kč
Minimální příhoz: 200.000,- Kč
Dražební jistota: 14.000.000,- Kč

Zástavní práva, věcná břemena a další závazky váznoucí na předmětu dražby:

Na předmětu elektronické dražby váznou věcná břemena a tato omezení i budoucí omezení:

a) Věcné břemeno (podle listiny) ze dne 12.3.2001,právní účinky vkladu ke dni 14.3.2001 dle odstavce II.- věcné břemeno uložení plynové přípojky, umožnění vstupu, chůze, průchodu, jízdy a průjezdu s potřebnou mechanizací na pozemek za účelem kontroly, údržby a oprav. Zákaz výstavby trvalých zařízení a výsadby trvalých porostů nad uloženými sítěmi dle geom. plánu č.2304-304/2000 pro České dráhy, státní organizace, Nábř. Ludvíka Svobody 1222/12, Nové Město, 11000 Praha, IČO: 48118664 s povinností k parcele č. 1611/2, na základě smlouvy o věcném břemeni V3 348/2001, zn. Z-100328/2001-701

b) Věcné břemeno (podle listiny) vstupu, průjezdu a průchodu dle smlouvy ze dne 3.7.2000, právní účinky vkladu ke dni 16.8.2000 pro: Vintr Vojtěch, č.p. 137, 67906 Senetářov, nar. 26.04.1956 a pro: Přikryl Aleš, Svatá Kateřina 60, 67801 Šebrov-Kateřina, nar. 06.08.1957 s povinností k parcele č. 1611/2 na základě smlouvy o věcném břemeni V3 1617/2000, zn. Z-5867/2002-701

v k.ú. Lažánky u Blanska LV 365

c) Věcné břemeno (podle listiny) Čd. 886/61 právo stavby na parc.538 na dobu od 1.5.1957 do 30.4.2007 pro stavbu bez čp/če na parc. 538 s povinností k parcele p.č. 538 na základě pozemkové knihy vložka 582/., zn. Z-4635/2002-701

d) Budoucí zřízení služebnosti dle Smlouvy o právu k provedení stavby a budoucím zřízení služebnosti uzavřené mezi navrhovatelem a „Svazkem vodovodů a kanalizací“ měst a obcí, IČ: 494 68 952 dne 3.7.2017, kterou jsou dotčeny pozemky p.č. 1516/7 – ostatní plocha, p.č. 1519 – ostatní plocha, p.č. 1530 – ostatní plocha, zapsané na LV č. 6181, k.ú. Blansko („Pitná voda Jedovnicko“).

e) Budoucí zřízení služebnosti dle Smlouvy o právu k provedení stavby, Smlouva o nájmu nemovitých věcí v souvislosti se stavbou uzavřená mezi navrhovatelem a Svazkem vodovodů a kanalizací“ měst a obcí, IČ: 494 68 952 dne 3.6.2016, kterou jsou dotčeny pozemky p.č. 394/1 – ostatní plocha, 395/4 – ostatní plocha, 395/13 – ostatní plocha, 395/14 – ostatní plocha, zapsané na LV č. 75, k.ú. Klepačov („Blansko – přeložka kanalizačního výtlaku z ČS kamenolom na ČOV Blansko“)

f) Územní řízení a provedení stavby - Stavba: „Reko STL Blansko – Gellhornova ČKD“ – výstavba STL plynovodu ul. Gellhornova ČKD; realizace přeložek plynovodních přípojek pro areál ČKD Smlouva o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene na pozemcích ČKD Blansko Strojírny.

g) Souhlas navrhovatele se zhodnocením části předmětu dražby dle Dodatku č. 10 ke Smlouvě o nájmu nebytových prostor ze dne 15.1.2008 uzavřené mezi navrhovatelem a spol. ČKD Blansko SMALL HYDRO, s.r.o., IČ: 277 53 981.

Smluvní dokumentace k bodům d) až g) včetně je k dispozici k nahlédnutí u dražebníka, a to po předchozí písemné domluvě s dražebníkem.

Dále navrhovatel uvádí, že ke dni podpisu této dražební vyhlášky probíhá u Drážního úřadu Olomouc, řízení o stanovení rozsahu a způsobu zabezpečení křížení železniční dráhy s pozemní komunikací v úrovni kolejí podél silnice II/379, úsek Blansko-Skalní mlýn, současně navrhovatel uvádí, že byl v minulosti vyzýván ke sjednání nápravy – k opravě přejezdové úpravy koleje tak, aby byl zajištěn bezpečný silniční provoz a na vlečce (přejezdy vlečky ČKD Blansko (P10878, P10879 a P10880) na silnici II/379 ul. Gelhornova v Blansku).

 Veškeré podmínky a informace o dražbě naleznete v dražební vyhlášce.

Veškeré informace o používání dražebního systému naleznete v průvodci pro účast v elektronických dražbách.

Tímto vyzývám účastníky dražby, aby učinili alespoň nejnižší podání!