skip to main content

Pozemky, Pavlovice u Kojetína, okres Prostějov

dražba

Spoluvlastnický podíl id. 1/3 na pozemcích v k.ú. Pavlovice u Kojetína, okres Prostějov | Podrobný popis

Jedná se o dva pozemky vedené jako orná půda o celkové výměře 16808 mz toho spoluvlastnický podíl id. 1/3 činí 5603 m2.Katastrální/detailní popis

Spoluvlastnický podíl id. 1/3: 

- pozemek p. č. 1678 – orná půda, evidovaná výměra 10000 m2, způsob ochrany – zemědělský půdní fond

- pozemek p. č. 1931 – orná půda, evidovaná výměra 6808 m2, způsob ochrany – zemědělský půdní fond

vše zapsáno v katastru nemovitostí u Katastrálního úřadu pro Olomoucký kraj, Katastrální pracoviště Prostějov, obec a katastrální území Pavlovice u Kojetína na LV 11.

celkem 16808 mz toho spoluvlastnický podíl id. 1/3 činí 5603 m2.

Log

Kontaktní osoba

Jan Slabák,

Adresa

Prohlídky

Forma prodeje Elektronická dražba dobrovolná
Typ Nemovité věci > Pozemky
Číslo účtu 131-1659930227/0100
Odhadní cena 291 000 Kč
Vyvolávací cena 150 000 Kč
Minimální hodnota příhozu 2 000 Kč
Aktuální příhoz {{ currentBid }} Kč
Dražební jistota 30 000 Kč
Termín konání 5.6.2024 10:00:00
Předpokládaný konec 5.6.2024 11:00:00
Čas do zahájení 15 dnů 09:52:43
Aktuální datum 21.5.2024 0:07:16

Dokumenty


Jak uspět a vydražit

Jak uspět a vydražit

1. Registrovat se

2. Uhradit jistotu = vratnou kauci

3. Přihlásit se

Zobrazit správný postup