Tato nabídka již skončila
Pokračujte výběrem v jiné kategorii.

ARCHIV - RD Třebětín u Letovic, okr. Blansko 20190030DD

Forma prodeje
Dražba
Typ
Nemovitost
Stav
Vydraženo
Cena vydražení
4.520.000 Kč
Vyvolávací cena
4.200.000 Kč
Dražební jistota
200.000 Kč
Datum a čas ukončení
30.4.2019 v 10:36:15
Odhadní cena
4.200.000 Kč
Místo konání
www.prokonzulta.cz
Datum prohlídek
9.4.2019 v 15:00
16.4.2019 v 15:00
Místo konání prohlídky
ulice P. Františka Krchňáka 237/17, Letovice

Lokalita

ulice P. Františka Krchňáka 237/17, Letovice

zobrazit celou mapu »

Kontaktní osoba

Lukáš Rychnovský

777 948 131
Napište nám:
rychnovsky@prokonzulta.cz


Zprávy

Dražba byla ukončena
30.4.2019 10:36:15.70licitátor
Tímto uděluji příklep ve výši 4.520.000 Kč pro účastníka dražby 25342920
30.4.2019 10:35:43.92licitátor
Podání ve výši 4.520.000 Kč učiněné účastníkem dražby 25342920 POTŘETÍ!
30.4.2019 10:34:43.92licitátor
Neučiní-li někdo z přítomných účastníků dražby podání vyšší, než bylo podání naposled učiněné účastníkem 25342920, udělím mu příklep.
30.4.2019 10:33:43.92licitátor
Podání ve výši 4.520.000 Kč učiněné účastníkem dražby 25342920 PODRUHÉ!
30.4.2019 10:32:43.92licitátor
Podání ve výši 4.520.000 Kč učiněné účastníkem dražby 25342920 POPRVÉ!
30.4.2019 10:30:43.92Účastník 25342920 učinil podání 4.520.000 Kč
30.4.2019 10:28:50.31Účastník 25288380 učinil podání 4.510.000 Kč
30.4.2019 10:28:19.87Účastník 25342920 učinil podání 4.450.000 Kč
30.4.2019 10:27:46.16licitátor
Neučiní-li někdo z přítomných účastníků dražby podání vyšší, než bylo podání naposled učiněné účastníkem 25288380, udělím mu příklep.
30.4.2019 10:26:46.16licitátor
Podání ve výši 4.440.000 Kč učiněné účastníkem dražby 25288380 PODRUHÉ!
30.4.2019 10:25:46.16licitátor
Podání ve výši 4.440.000 Kč učiněné účastníkem dražby 25288380 POPRVÉ!
30.4.2019 10:23:46.16Účastník 25288380 učinil podání 4.440.000 Kč
30.4.2019 10:22:52.53licitátor
Podání ve výši 4.410.000 Kč učiněné účastníkem dražby 25342920 POPRVÉ!
30.4.2019 10:20:52.53Účastník 25342920 učinil podání 4.410.000 Kč
30.4.2019 10:18:58.85Účastník 25288380 učinil podání 4.400.000 Kč
30.4.2019 10:18:10.47Účastník 25342920 učinil podání 4.370.000 Kč
30.4.2019 10:16:16.64Účastník 25288380 učinil podání 4.360.000 Kč
30.4.2019 10:15:38.31licitátor
Podání ve výši 4.340.000 Kč učiněné účastníkem dražby 25342920 POPRVÉ!
30.4.2019 10:13:38.31Účastník 25342920 učinil podání 4.340.000 Kč
30.4.2019 10:11:44.20Účastník 25288380 učinil podání 4.330.000 Kč
30.4.2019 10:11:09.43Účastník 25342920 učinil podání 4.310.000 Kč
30.4.2019 10:09:15.89Účastník 25288380 učinil podání 4.300.000 Kč
30.4.2019 10:08:49.17Účastník 25342920 učinil podání 4.280.000 Kč
30.4.2019 10:06:55.70Účastník 25288380 učinil podání 4.270.000 Kč
30.4.2019 10:06:35.84licitátor
Neučiní-li někdo z přítomných účastníků dražby podání vyšší, než bylo podání naposled učiněné účastníkem 25342920, udělím mu příklep.
30.4.2019 10:05:35.84licitátor
Podání ve výši 4.260.000 Kč učiněné účastníkem dražby 25342920 PODRUHÉ!
30.4.2019 10:04:35.84licitátor
Podání ve výši 4.260.000 Kč učiněné účastníkem dražby 25342920 POPRVÉ!
30.4.2019 10:02:35.84Účastník 25342920 učinil podání 4.260.000 Kč
30.4.2019 10:00:42.12Účastník 25288380 učinil podání 4.250.000 Kč
30.4.2019 10:00:07.81Účastník 25342920 učinil podání 4.240.000 Kč
30.4.2019 09:58:13.00Účastník 25288380 učinil podání 4.230.000 Kč
30.4.2019 09:56:52.23Účastník 25342920 učinil podání 4.220.000 Kč
30.4.2019 09:38:54.20Účastník 25288380 učinil podání 4.210.000 Kč
30.4.2019 09:03:03.22Účastník 25342920 učinil podání 4.200.000 Kč
30.4.2019 09:00:00.00licitátor
Dobrý den,
Vítám vás na elektronické dražbě dobrovolné RD Třebětín u Letovic, okr. Blansko, kterou tímto zahajuji a pokračuji vyvoláním:

Dražebník:
PROKONZULTA, a.s., IČ 26307367, se sídlem Křenová 299/26, 602 00 Brno
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Brně, sp.zn. B 7673

Navrhovatel:
Mgr. Ladislava Kolínová

Termín dražby:
Zahájení: 30.4.2019 09:00
Ukončení: 30.4.2019 10:00

Označení a specifikace předmětu dražby:

Předmětem elektronické dražby je soubor věcí nemovitých:

 

- pozemek p.č. St. 376 - zastavěná plocha a nádvoří, evidovaná výměra 95 m2

             Součástí je stavba: Třebětín, č.p. 237, rod.dům

             Stavba stojí na pozemku p.č.: St. 376

- pozemek p.č. 129/138 - orná půda, evidovaná výměra 486 m2, způsob ochrany - zemědělský půdní fond

- pozemek p.č. 129/141 - orná půda, evidovaná výměra 18 m2, způsob ochrany - zemědělský půdní fond

- pozemek p.č. 129/145 - orná půda, evidovaná výměra 22 m2, způsob ochrany - zemědělský půdní fond

 

vše zapsáno v katastru nemovitostí u Katastrálního úřadu pro Jihomoravský kraj se sídlem v Brně, KP Boskovice, pro obec Letovice a k.ú. Třebětín u Letovic, na LV č. 2299.Odhad ceny předmětu dražby: 4.200.000,- Kč
Cena byla zjištěna znalcem Ing. Bc. Ewou Hradil, znalecký posudek číslo 6631 – 31/2019 ze dne 24.1.2019.

Nejnižší podání: 4.200.000,- Kč
Minimální příhoz: 10.000,- Kč
Dražební jistota: 200.000,- Kč

Zástavní práva, věcná břemena a další závazky váznoucí na předmětu dražby:


Veškeré podmínky a informace o dražbě naleznete v dražební vyhlášce.

Veškeré informace o používání dražebního systému naleznete v průvodci pro účast v elektronických dražbách.

Tímto vyzývám účastníky dražby, aby učinili alespoň nejnižší podání!