Tato nabídka již skončila
Pokračujte výběrem v jiné kategorii.

ARCHIV - Spoluvl. podíl 1/2 bytu Troskotovice, okres Brno-Venkov 20180522ND

Forma prodeje
Dražba
Typ
Nemovitost
Stav
Vydraženo
Cena vydražení
405.000 Kč
Vyvolávací cena
190.000 Kč
Dražební jistota
30.000 Kč
Datum a čas ukončení
26.2.2019 v 10:51:01
Odhadní cena
320.000 Kč
Místo konání
www.prokonzulta.cz
Datum prohlídek
12.2.2019 v 10:00
19.2.2019 v 10:00
Místo konání prohlídky
Troskotovice 38, Troskotovice

Lokalita

Troskotovice 38, Troskotovice

zobrazit celou mapu »

Kontaktní osoba

Mgr. Klára Odehnalová

608718040
Napište nám:
odehnalova@prokonzulta.cz


Zprávy

Dražba byla ukončena
26.2.2019 10:51:01.10licitátor
Tímto uděluji příklep ve výši 405.000 Kč pro účastníka dražby 275448
26.2.2019 10:49:20.59licitátor
Podání ve výši 405.000 Kč učiněné účastníkem dražby 275448 POTŘETÍ!
26.2.2019 10:48:20.59licitátor
Neučiní-li někdo z přítomných účastníků dražby podání vyšší, než bylo podání naposled učiněné účastníkem 275448, udělím mu příklep.
26.2.2019 10:47:20.59licitátor
Podání ve výši 405.000 Kč učiněné účastníkem dražby 275448 PODRUHÉ!
26.2.2019 10:46:20.59licitátor
Podání ve výši 405.000 Kč učiněné účastníkem dražby 275448 POPRVÉ!
26.2.2019 10:44:20.59Účastník 275448 učinil podání 405.000 Kč
26.2.2019 10:42:42.02Účastník 13095756 učinil podání 395.000 Kč
26.2.2019 10:41:03.56Účastník 275448 učinil podání 390.000 Kč
26.2.2019 10:40:41.13licitátor
Podání ve výši 385.000 Kč učiněné účastníkem dražby 24089724 PODRUHÉ!
26.2.2019 10:39:41.13licitátor
Podání ve výši 385.000 Kč učiněné účastníkem dražby 24089724 POPRVÉ!
26.2.2019 10:37:41.13Účastník 24089724 učinil podání 385.000 Kč
26.2.2019 10:36:31.08Účastník 275448 učinil podání 380.000 Kč
26.2.2019 10:36:04.55licitátor
Podání ve výši 375.000 Kč učiněné účastníkem dražby 13095756 POPRVÉ!
26.2.2019 10:34:04.55Účastník 13095756 učinil podání 375.000 Kč
26.2.2019 10:32:57.06Účastník 275448 učinil podání 360.000 Kč
26.2.2019 10:32:33.26Účastník 13095756 učinil podání 355.000 Kč
26.2.2019 10:31:08.16Účastník 275448 učinil podání 350.000 Kč
26.2.2019 10:31:00.24Účastník 13095756 učinil podání 345.000 Kč
26.2.2019 10:30:42.30Účastník 275448 učinil podání 340.000 Kč
26.2.2019 10:30:29.00Účastník 13095756 učinil podání 335.000 Kč
26.2.2019 10:30:06.40Účastník 275448 učinil podání 330.000 Kč
26.2.2019 10:29:33.06Účastník 13095756 učinil podání 325.000 Kč
26.2.2019 10:29:00.78licitátor
Neučiní-li někdo z přítomných účastníků dražby podání vyšší, než bylo podání naposled učiněné účastníkem 275448, udělím mu příklep.
26.2.2019 10:28:00.78licitátor
Podání ve výši 320.000 Kč učiněné účastníkem dražby 275448 PODRUHÉ!
26.2.2019 10:27:00.78licitátor
Podání ve výši 320.000 Kč učiněné účastníkem dražby 275448 POPRVÉ!
26.2.2019 10:24:10.78Účastník 275448 učinil podání 320.000 Kč
26.2.2019 10:23:53.11Účastník 13095756 učinil podání 315.000 Kč
26.2.2019 10:22:35.86Účastník 275448 učinil podání 310.000 Kč
26.2.2019 10:22:02.11Účastník 24089724 učinil podání 305.000 Kč
26.2.2019 10:21:30.90Účastník 275448 učinil podání 300.000 Kč
26.2.2019 10:21:09.08Účastník 24089724 učinil podání 295.000 Kč
26.2.2019 10:20:45.59Účastník 13095756 učinil podání 290.000 Kč
26.2.2019 10:15:52.53Účastník 7544880 učinil podání 280.000 Kč
26.2.2019 10:15:17.39Účastník 24089724 učinil podání 275.000 Kč
26.2.2019 10:14:55.42Účastník 275448 učinil podání 270.000 Kč
26.2.2019 10:07:43.94Účastník 24089724 učinil podání 260.000 Kč
26.2.2019 10:07:26.99Účastník 24017868 učinil podání 255.000 Kč
26.2.2019 10:05:34.34Účastník 24089724 učinil podání 250.000 Kč
26.2.2019 10:03:27.38Účastník 7544880 učinil podání 245.000 Kč
26.2.2019 09:59:14.44Účastník 24089724 učinil podání 240.000 Kč
26.2.2019 09:56:49.64Účastník 7544880 učinil podání 235.000 Kč
26.2.2019 09:55:50.91Účastník 24089724 učinil podání 230.000 Kč
26.2.2019 09:46:30.50Účastník 7544880 učinil podání 225.000 Kč
26.2.2019 09:44:21.97Účastník 24017868 učinil podání 220.000 Kč
26.2.2019 09:38:05.61Účastník 7544880 učinil podání 215.000 Kč
26.2.2019 09:37:44.70Účastník 13095756 učinil podání 210.000 Kč
26.2.2019 09:34:20.33Účastník 7544880 učinil podání 205.000 Kč
26.2.2019 09:33:06.00Účastník 275448 učinil podání 200.000 Kč
26.2.2019 09:31:11.60Účastník 24113676 učinil podání 190.000 Kč
26.2.2019 09:30:00.00licitátor
Dobrý den,
Vítám vás na elektronické dražbě nedobrovolné Spoluvl. podíl 1/2 bytu Troskotovice, okres Brno-Venkov, kterou tímto zahajuji a pokračuji vyvoláním:

Dražebník:
PROKONZULTA, a.s., IČ 26307367, se sídlem Křenová 299/26, 602 00 Brno
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Brně, sp.zn. B 7673

Navrhovatel:
IFIS investiční fond, a.s.

Termín dražby:
Zahájení: 26.2.2019 09:30
Ukončení: 26.2.2019 10:30

Označení a specifikace předmětu dražby:

Předmětem nedobrovolné dražby je id. 1/2 spoluvlastnického podílu souboru věcí nemovitých:

- jednotka č. 38/6, způsob využití byt, zapsáno na LV 428, vymezeno v:

              BUDOVA: Troskotovice, č.p. 38, byt.dům, LV 323, stojící na parcele 157/2, LV 10002

              PARCELA: 157/2, zastavěná plocha a nádvoří, evidovaná výměra 227 m2

- spoluvlastnický podíl ve výši 1664/10000 na společných částech budovy Troskotovice, č.p. 38, byt.dům, stojící na pozemku p.č. 157/2, budova Troskotovice, č.p. 38, zapsána na LV 323

vše zapsáno v katastru nemovitostí u Katastrálního úřadu pro Jihomoravský kraj se sídlem v Brně, KP Brno-venkov, pro obec a k.ú. Troskotovice, na LV č. 428, 323.Odhad ceny předmětu dražby: 320.000,- Kč
Cena byla zjištěna znalcem XP invest, s. r. o., znalecký posudek číslo 7186-1729/2018 ze dne 14.11.2018.

Nejnižší podání: 190.000,- Kč
Minimální příhoz: 5.000,- Kč
Dražební jistota: 30.000,- Kč

Zástavní práva, věcná břemena a další závazky váznoucí na předmětu dražby:

Není známo, zda je předmět dražby v současné době užíván.

Není známo, zda je na předmět dražby uzavřena nájemní smlouva.Veškeré podmínky a informace o dražbě naleznete v dražební vyhlášce.

Veškeré informace o používání dražebního systému naleznete v průvodci pro účast v elektronických dražbách.

Tímto vyzývám účastníky dražby, aby učinili alespoň nejnižší podání!