skip to main content

Pozemky Háje, Praha

přímý prodej

PŘIPRAVUJEME E-Aukci.

Pozemky Háje, Praha | Podrobný popis

Připravujeme prodej pozemků o celkové výměře 7211 m2, které netvoří souvislý celek. Pozemky jsou v blízkosti stanice metra Háje a ulice Opatovská.Katastrální/detailní popis

 -  pozemek p. č. 1210/16 – ostatní plocha, evidovaná výměra 189 m2, způsob využití - jiná plocha

 -  pozemek p. č. 1210/17 – ostatní plocha, evidovaná výměra 4912 m2, způsob využití - jiná plocha

 -  pozemek p. č. 1210/18 – ostatní plocha, evidovaná výměra 682 m2, způsob využití - jiná plocha

 -  pozemek p. č. 1210/98 – ostatní plocha, evidovaná výměra 1141 m2, způsob využití - zeleň

 -  pozemek p. č. 1235/2 – ostatní plocha, evidovaná výměra 287 m2, způsob využití - zeleň

vše zapsáno v katastru nemovitostí u Katastrálního úřadu pro hlavní město Prahu, Katastrální pracoviště Praha, obec Praha, katastrální území Háje na LV 6466.Zástavní práva, závazky

Zástavy a břemena zapsaná na LV 6466, k.ú. Háje, na vyžádání u organizátora zpeněžení.

Log

Kontaktní osoba

Jarmila Matysová

Adresa

Prohlídky

Forma prodeje přímý prodej
Typ Nemovité věci > Pozemky
Číslo účtu 131-8880217/0100
Minimální cena 1 Kč
Aktuální datum 21.5.2024 0:18:53

Dokumenty


Jak uspět a vydražit

Jak uspět a vydražit

1. Registrovat se

2. Uhradit jistotu = vratnou kauci

3. Přihlásit se

Zobrazit správný postup