skip to main content

Prodej parkovacího stání, ulice Sedláčkova, Brno - Líšeň

přímý prodej

Prodej parkovacího stání, ulice Sedláčkova, Brno - Líšeň | Podrobný popis

Předmětem prodeje je parkovací stání, dle libovolného výběru. Parkovací stání jsou umístěna na parkovišti v ul. Sedláčkova, v sídlištní čtvrti Brno - Líšeň. Parkoviště, kde jsou parkovací stání umístěna, je opatřeno veřejným osvětlením,  elektronickými závorami a kamerovým systémem. Současně je parkoviště ohraničeno kamennými zátarasami, které brání vjezdu cizích vozidel. Povrch parkoviště je zpevněný. Majiteli parkovacího místa bude náležet jeden ovladač pro otevírání závory. 

K dispozici jsou aktuálně tato parkovací stání: 

 • p.č. 4422/491
 • p.č. 4422/513
 • p.č. 4422/463
 • p.č. 4422/462
 • p.č. 4422/412
 • p.č. 4422/413
 • p.č. 4422/414

vše zapsáno zapsaných v katastru nemovitostí vedeném KÚ pro Jihomoravský kraj, KP Brno-město, pro obec Brno, k.ú. Líšeň, na LV č.10260.

Ke každému parkovacímu stání náleží spoluvlastnický podíl ve výši id. 1/111 na :

 • pozemku p.č. 4422/35 – ostatní plocha,
 • pozemku p.č. 4422/523 – ostatní plocha,
 • pozemku p.č. 4422/525 – ostatní plocha,

zapsaných v katastru nemovitostí vedeném KÚ pro Jihomoravský kraj, KP Brno-město, pro obec Brno, k.ú. Líšeň na LV č. 11585


Uvedená prodejní cena je pevná, za jedno parkovací stání, dle výběru zájemce. 

Na projev vážného zájmu koupě vybraného parkovacího stání, vyplňte  dokument: "ZÁVAZNÁ NABÍDKA KOUPĚ", který naleznete ke stažení v přiložených dokumentech na této stránce. 

Upozornění: 

Kupující se zavazuje uzavřít smlouvu o správě parkovací plochy, kterou zajišťuje Údržba parkovišť Brno s.r.o.. Smlouva je uzavřena na dobu určitou, tj, do 31.4.2026. Po uplynutí této lhůty je smlouva automaticky prodlužována vždy o jeden rok. Smluvní cena za jedno parkovací stání činí 3000 Kč / ročně, tj. 250 Kč / měsíčně. V případě zakoupení více parkovacích stání jedním objednatelem je cena následující: 200,- měsíčně tj. 2 400,- ročně za jedno parkovací stání v majetku jednoho objednatele.

V paušální ceně je zahrnuto - posypový materiál do výše 15 000,- ročně, který bude k provedení zimní údržby zapotřebí, pohonné hmoty do strojů, například k odstranění sněhu a sekání trávy (vše bude doloženo v deníku prací a spotřebovaného materiálu včetně účtenek za nákup materiálů a PHM).Katastrální/detailní popis

 • p.č. 4422/490
 • p.č. 4422/491
 • p.č. 4422/510
 • p.č. 4422/513
 • p.č. 4422/463
 • p.č. 4422/462
 • p.č. 4422/412
 • p.č. 4422/413
 • p.č. 4422/414

vše zapsáno v katastru nemovitostí vedeném KÚ pro Jihomoravský kraj, KP Brno-město, pro obec Brno, k.ú. Líšeň, na LV č.10260.


Ke každému parkovacímu stání náleží spoluvlastnický podíl ve výši id. 1/111 na :

 • pozemku p.č. 4422/35 – ostatní plocha,
 • pozemku p.č. 4422/523 – ostatní plocha,
 • pozemku p.č. 4422/525 – ostatní plocha,

zapsaných v katastru nemovitostí vedeném KÚ pro Jihomoravský kraj, KP Brno-město, pro obec Brno, k.ú. Líšeň na LV č. 11585

Log

Kontaktní osoba

Klára Křížová

Adresa

Prohlídky

Forma prodeje přímý prodej
Typ Nemovité věci > Pozemky
Číslo účtu 123-8573010237/0100
Minimální cena 295 000 Kč
Termín pro podání nabídek 31.12.2024
Kauce 20 000 Kč
Aktuální datum 20.5.2024 23:38:43

Dokumenty


Jak uspět a vydražit

Jak uspět a vydražit

1. Registrovat se

2. Uhradit jistotu = vratnou kauci

3. Přihlásit se

Zobrazit správný postup