skip to main content

Pozemky Velká nad Veličkou na LV 3910 a LV 469, okres Hodonín

Anglická aukce

Pozemky Velká nad Veličkou na LV 3910 a LV 469, okres Hodonín | Podrobný popis

Předmětem e-aukce jsou zemědělské pozemky orná půda, trvalý travní porost, lesní pozemek a ostatní plocha. Pozemky mají celkovou výměru 71.474 m2.Katastrální/detailní popis

Předmětem převodu jsou věci nemovité:

- pozemek p.č. 2455/49 - lesní pozemek, evidovaná výměra 907 m2, způsob ochrany - národní přírodní rezervace nebo národní přírodní památka, pozemek určený k plnění funkcí lesa, rozsáhlé chráněné území

- pozemek p.č. 2573 - orná půda, evidovaná výměra 1.624 m2, způsob ochrany - zemědělský půdní fond

- pozemek p.č. 2744/53 - orná půda, evidovaná výměra 1.662 m2, způsob ochrany - zemědělský půdní fond

- pozemek p.č. 2746/48 - orná půda, evidovaná výměra 521 m2, způsob ochrany - zemědělský půdní fond

- pozemek p.č. 2994/302 - orná půda, evidovaná výměra 4.243 m2, způsob ochrany - zemědělský půdní fond

- pozemek p.č. 3008/39 - ostatní plocha, evidovaná výměra 29 m2, způsob využití - ostatní komunikace

- pozemek p.č. 3009/111 - orná půda, evidovaná výměra 366 m2, způsob ochrany - zemědělský půdní fond

- pozemek p.č. 3031/66 - vodní plocha, evidovaná výměra 33 m2, způsob využití - koryto vodního toku přirozené nebo upravené

- pozemek p.č. 3034/116 - orná půda, evidovaná výměra 772 m2, způsob ochrany - zemědělský půdní fond

- pozemek p.č. 3035/42 - ostatní plocha, evidovaná výměra 19 m2, způsob využití - ostatní komunikace

- pozemek p.č. 3038/184 - orná půda, evidovaná výměra 3.583 m2, způsob ochrany - zemědělský půdní fond

- pozemek p.č. 3076/5 - orná půda, evidovaná výměra 2.521 m2, způsob ochrany - rozsáhlé chráněné území, zemědělský půdní fond

- pozemek p.č. 3156/26 - trvalý travní porost, evidovaná výměra 728 m2, způsob ochrany - menší chráněné území, národní přírodní rezervace nebo národní přírodní památka, rozsáhlé chráněné území, zemědělský půdní fond

- pozemek p.č. 3158/5 - ostatní plocha, evidovaná výměra 31 m2, způsob využití - ostatní komunikace, způsob ochrany - menší chráněné území, národní přírodní rezervace nebo národní přírodní památka, rozsáhlé chráněné území

- pozemek p.č. 3169/2 - trvalý travní porost, evidovaná výměra 41 m2, způsob ochrany - menší chráněné území, národní přírodní rezervace nebo národní přírodní památka, rozsáhlé chráněné území, zemědělský půdní fond

- pozemek p.č. 3169/3 - trvalý travní porost, evidovaná výměra 1.097 m2, způsob ochrany - menší chráněné území, národní přírodní rezervace nebo národní přírodní památka, rozsáhlé chráněné území, zemědělský půdní fond

- pozemek p.č. 3170/13 - trvalý travní porost, evidovaná výměra 285 m2, způsob ochrany - menší chráněné území, národní přírodní rezervace nebo národní přírodní památka, rozsáhlé chráněné území, zemědělský půdní fond

- pozemek p.č. 3187/49 - trvalý travní porost, evidovaná výměra 2.400 m2, způsob ochrany - národní přírodní rezervace nebo národní přírodní památka, rozsáhlé chráněné území, zemědělský půdní fond

- pozemek p.č. 3276/4 - trvalý travní porost, evidovaná výměra 3.134 m2, způsob ochrany - zemědělský půdní fond

- pozemek p.č. 3277/2 - trvalý travní porost, evidovaná výměra 471 m2, způsob ochrany - zemědělský půdní fond

- pozemek p.č. 3325/81 - ostatní plocha, evidovaná výměra 2 m2, způsob využití - ostatní komunikace

- pozemek p.č. 3327/143 - orná půda, evidovaná výměra 1.158 m2, způsob ochrany - zemědělský půdní fond

- pozemek p.č. 3327/144 - orná půda, evidovaná výměra 1.601 m2, způsob ochrany - zemědělský půdní fond

- pozemek p.č. 3327/145 - orná půda, evidovaná výměra 1.287 m2, způsob ochrany - zemědělský půdní fond

- pozemek p.č. 3327/146 - orná půda, evidovaná výměra 5 m2, způsob ochrany - zemědělský půdní fond

- pozemek p.č. 3327/429 - orná půda, evidovaná výměra 34 m2, způsob ochrany - zemědělský půdní fond

- pozemek p.č. 3328/3 - orná půda, evidovaná výměra 301 m2, způsob ochrany - zemědělský půdní fond

- pozemek p.č. 3328/4 - orná půda, evidovaná výměra 31 m2, způsob ochrany - zemědělský půdní fond

vše zapsáno v katastru nemovitostí u Katastrálního úřadu pro Jihomoravský kraj se sídlem v Brně, KP Hodonín, pro obec a k.ú. Velká nad Veličkou na LV č. 3910.

a dále

 • pozemek p. č. 2299 – orná půda, evidovaná výměra 1402 m2, způsob ochrany – rozsáhlé chráněné území
 • pozemek p. č. 2930/3 – ostatní plocha, evidovaná výměra 2 m2, způsob využití – ostatní komunikace
 • pozemek p. č. 2931/3 – orná půda, evidovaná výměra 1107 m2, způsob ochrany – zemědělský půdní fond
 • pozemek p. č. 2940/79 – ostatní plocha, evidovaná výměra 41 m2, způsob využití – ostatní komunikace
 • pozemek p. č. 2994/65 – orná půda, evidovaná výměra 680 m2, způsob ochrany – zemědělský půdní fond
 • pozemek p. č. 3005/87 – ostatní plocha, evidovaná výměra 25 m2, způsob využití – ostatní komunikace
 • pozemek p. č. 3007/141 – orná půda, evidovaná výměra 4333 m2, způsob ochrany – zemědělský půdní fond
 • pozemek p. č. 3007/142 – orná půda, evidovaná výměra 37 m2, způsob ochrany – zemědělský půdní fond
 • pozemek p. č. 3008/5 – ostatní plocha, evidovaná výměra 23 m2, způsob využití – ostatní komunikace
 • pozemek p. č. 3009/17 – orná půda, evidovaná výměra 31 m2, způsob ochrany – zemědělský půdní fond
 • pozemek p. č. 3009/18 – orná půda, evidovaná výměra 1633 m2, způsob ochrany – zemědělský půdní fond
 • pozemek p. č. 3011/55 – trvalý travní porost, evidovaná výměra 1945 m2, způsob ochrany – zemědělský půdní fond
 • pozemek p. č. 3011/56 – trvalý travní porost, evidovaná výměra 32 m2, způsob ochrany – zemědělský půdní fond
 • pozemek p. č. 3013/49 – trvalý travní porost, evidovaná výměra 30 m2, způsob ochrany – zemědělský půdní fond
 • pozemek p. č. 3013/50 – trvalý travní porost, evidovaná výměra 113 m2, způsob ochrany – zemědělský půdní fond
 • pozemek p. č. 3031/79 – vodní plocha, evidovaná výměra 6 m2, způsob využití – koryto vodního toku přirozené nebo upravené
 • pozemek p. č. 3038/201 – orná půda, evidovaná výměra 4460 m2, způsob ochrany – zemědělský půdní fond
 • pozemek p. č. 3130/30 – trvalý travní porost, evidovaná výměra 94 m2, způsob ochrany – menší chráněné území
 • pozemek p. č. 3141/22 – trvalý travní porost, evidovaná výměra 2187 m2, způsob ochrany – menší chráněné území
 • pozemek p. č. 3141/23 – trvalý travní porost, evidovaná výměra 13 m2, způsob ochrany – menší chráněné území
 • pozemek p. č. 3147/41 – trvalý travní porost, evidovaná výměra 460 m2, způsob ochrany – menší chráněné území
 • pozemek p. č. 3156/14 – trvalý travní porost, evidovaná výměra 1355 m2, způsob ochrany – menší chráněné území
 • pozemek p. č. 3163/11 – trvalý travní porost, evidovaná výměra 154 m2, způsob ochrany – menší chráněné území
 • pozemek p. č. 3163/12 – trvalý travní porost, evidovaná výměra 450 m2, způsob ochrany – menší chráněné území
 • pozemek p. č. 3319/106 – orná půda, evidovaná výměra 2485 m2, způsob ochrany – zemědělský půdní fond

vše zapsáno v katastru nemovitostí u Katastrálního úřadu pro Jihomoravský kraj, Katastrální pracoviště Hodonín, obec Velká nad Veličkou (okres Hodonín), katastrální území Velká nad Veličkou na LV 469.

Log

Kontaktní osoba

Josef Machů

Adresa

Prohlídky

Forma prodeje Anglická aukce
Stav neprodáno
Typ Nemovité věci > Pozemky
Číslo účtu 123-7513450287/0100
Vyvolávací cena 2 100 000 Kč
Aukční jistota 80 000 Kč
Minimální hodnota příhozu 10 000 Kč
Aktuální příhoz {{ currentBid }} Kč
Termín konání 30.11.2023 11:15:00
Předpokládaný konec 30.11.2023 12:15:00
Čas do konce již proběhlo
Aktuální datum 25.6.2024 10:34:51

Dokumenty


Jak uspět a vydražit

Jak uspět a vydražit

1. Registrovat se

2. Uhradit jistotu = vratnou kauci

3. Přihlásit se

Zobrazit správný postup